Naujienos

Turite klausimų?

Skambinkite įmonės pagalbos telefono numeriu (8 5) 266 0620 arba rašykite el.paštu pagalba@vic.lt ARBA

Klauskite

Paslaugų valdymas

Užsisakykite paslaugas greitai ir patogiai neatsitraukdami nuo kompiuterio ekrano. Užpildykite prašymų ir kitų dokumentų šablonus ir siųskite mums arba raskite Jums reikiamą informaciją pasinaudodami mūsų elektroninėmis paslaugomis.

Leidiniai

Leidiniai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras renka ir kaupia įvairių žemės ūkio registrų ir informacinių sistemų duomenis. Turėdama prieiga prie šių duomenų ir pasitelkusi savo Bendrųjų reikalų skyrių , kuris atlieka su įmonės veikla susijusius skaitmeninės spaudos darbus, įmonė

Skaityti daugiau

Veiklos sritys

Veiklos sritys

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras savo veikla siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų ir kokybišką veikimą, dalyvauti užtikrinant paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, funkcionavimą, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą, teikiamos informacijos operatyvumą. Čia rasite registrų, informacinių sistemų ir kitų veiklų dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai, teisės aktai, reikalingi dokumentai, naujienos, analizė, statistika ir pan.

Skaityti daugiau

Kokybės politika

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri savo veikla siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų ir kokybišką

Apie Įmonę

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė. Įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija). ŽŪIKVC savo veikla siekia užtikrinti Ministerijos reguliavimo srities

Informacijos saugumo politika

1.  Informacija yra viena vertingiausių valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) turto dalių, todėl jos praradimas, neteisėtas pakeitimas ar atskleidimas, sugadinimas ar informacijos apdorojimo nutraukimas gali sukelti ŽŪIKVC veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams