VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos      Kontaktai
Paslaugos » E. paslaugos » Ekonominio valdos dydžio (EDV) skaičiavimas
Mokesčių tikslais žemės ūkio valdos ar ūkiai grupuojami pagal žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį jau nuo 2009 m. Nuo žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydžio, kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d., priklauso žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų sveikatos draudimo įmokų tarifas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo privalomumas. Esminių pakeitimų nenumatyta 2010 m. gruodžio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-1106  patvirtintas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), o anksčiau galiojusi žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių ekonominio dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) neteko galios. Tvarkos apraše numatyta, kad, kaip ir anksčiau, žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į žemės ūkio produkcijos rūšių standartinį gamybinį pelną (toliau – SGP) ir pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, jei valda ar ūkis šias paslaugas teikia. Rengiantis įvesti eurą, žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintas EDV apskaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimas, kuriame žemės ūkio produkcijos rūšių reikšmės pateiktos eurais.
Kaip nustatomas valdos ar ūkio ekonominis dydis Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis nustatomas bendrąjį SGP padalijus iš EDV, kuris lygus 1200 eurų (4143 litų). Valdos ar ūkio bendrasis SGP gaunamas susumavus sandaugas, kurios apskaičiuojamos dauginant valdos ar ūkio atitinkamos produkcijos rūšies SGP iš auginamų augalų pasėlių plotų ir kiekvienos rūšies ūkinių gyvūnų vidutinio metinio skaičiaus, įveistų žuvininkystės tvenkinių plotų ir uždarųjų žuvų auginimo sistemų talpyklų tūrių bei pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, kurios perskaičiuojamos į SGP taikant koeficientą 0,5524. Šis koeficientas apskaičiuojamas 1 EDV, t. y. 1200 Eur (4143 Lt) padalijant iš pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo normatyvo, kuris prilyginamas 2172 Eur (7500 Lt).Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Tvarkos apraše praplėstas žemės ūkio produkcijos rūšių SGP sąrašas, papildomai į šį sąrašą įtraukta sraigių, auginamų uždarose patalpose, žuvininkystės tvenkinių žuvų ir uždarosiose sistemose veisiamų ir / ar auginamų žuvų SGP, todėl atsiranda galimybė apskaičiuoti šią produkciją auginančių subjektų žemės ūkio valdų ar ūkių ekonominį dydį.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad žemės ūkio valdos ar ūkio valdytojas duomenis apie praėjusiais metais uždirbtas pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo turi pateikti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC), pateikdamas pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma).
Jeigu paslaugas teikia ūkininkų ūkis, kuris nėra įregistravęs žemės ūkio valdos, tai pažymas apie per praėjusius metus uždirbtas pajamas ūkininkas ir jo partneriai turi teikti atskirai (minėtosios pažymos forma ir jos užpildymo metodika patvirtinta LR žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66).
Atsižvelgiant į tai, kad duomenys apie praėjusiais metais uždirbtas pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo turi būti pateikiami iki birželio 1 d., tai yra kai žemės ūkio valdų ar ūkių ekonominiai dydžiai jau būna apskaičiuoti ir paskelbti valstybės institucijoms, ŽŪIKVC, gavęs pažymą, perskaičiuos žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį ir per 10 dienų paskelbs jį suinteresuotoms valstybės institucijoms, gautą reikšmę nuorodant einamųjų metų sausio 1 d. Žemės ūkio valdų ar ūkių valdytojai ir jų partneriai po perskaičiavimo turi atkreipti dėmesį į žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį, nes dėl šio dydžio pasikeitimo gali pasikeisti ir įmokų mokėjimo reikalavimai šiems asmenims

 
2016 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Gyvūnų priskyrimas EDV ir VED skaičiavimams

Galvijų veislių klasifikatorius SGP ir SPV
 
 

Informacija atnaujinta 2017-03-09.

Paieška:

2017 m. rugsėjo 20 d.

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

EDV skaičiuoklė

VED skaičiuoklė

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

Agro RINKA Nr. 16
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2017 Nr. 1 (19)
 


Informacija apie 2016 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus