VĮ Žemės ūkio duomenų centras veiklą pradėjo 2023 m. sausio mėn. 3 d. reorganizavus sujungimo būdu valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ ir valstybės įmonę Valstybės žemės fondas. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas. Laikinoji generalinė direktorė Lina Zinkevičienė.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) – 2002 – 2022 m. veiklą vykdžiusi valstybės įmonė, užtikrinusi Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija, Ministerija) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių saugų ir nepertraukiamą veikimą, efektyvų duomenų panaudojimą administruojant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones; teikusi operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, didinusi teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą bei siekusi pelningos veiklos. Informaciją susijusią su veikla rasite: https://www.vic.lt/

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – GIS centras) – 1992 – 2022 m. erdvinių duomenų kūrime ir su jais susijusių elektroninių paslaugų administravime bei komercinę veiklą geografinės informacijos sistemų kūrimo, diegimo ir administravimo, nuotolinių tyrimų, erdvinių duomenų rinkinių gamybos srityse veiklą vykdžiusi valstybės įmonė. Informaciją susijusią su veikla rasite: https://www.gis-centras.lt/

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – VŽF) – 2010 – 2022 m. įgyvendinant valstybės žemės naudojimo politiką, sprendžiant apleistų žemių problemą, užtikrinant efektyvų žemės, kaip gamtos turto naudojimą, bei racionalią žemės valdų struktūrą veiklą vykdžiusi valstybės įmonė. Informaciją susijusią su veikla rasite: https://www.vzf.lt/

Nuo 2023 m. sausio 3 d. veiklą pradeda ir naujoji ŽŪDC valdyba, kurios nariais yra paskirti:

Nerijus Adomaitis – nepriklausomas valdybos narys, turintis ūkio šakos, kurioje veikia valstybės įmonė, srities kompetenciją.

Ričardas Bagdonavičius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas, turintis pertvarkų ir veiklos priežiūros srities kompetenciją.

Kristina Indriošienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento vyriausioji patarėja, turinti valdymo ir teisės srities kompetenciją.

Dangirutis Janušas – nepriklausomas valdybos narys, turintis finansų (valdymo, analizės ir audito) srities kompetenciją.

Elena Banevičienė – valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro darbuotojų atstovė, turinti kompetenciją teisės srityje.

Paulius Martinkus – nepriklausomas valdybos narys, turintis strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją.

Turite klausimų?

Skambinkite bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba rašykite el. paštu pagalba@zudc.lt.