VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

EURAS.LT

Lietuvos kaimo tinklas
Naujienos      Kontaktai
Naujienos
2014-04-16 - Patikslintos nuostatos dėl sankcijų už GAAB reikalavimo, susijusio su gyvulių turėjimu pievose ir ganyklose, nevykdymu
Viena iš pagrindinių naujovių 2014 m. deklaruojant žemės ūkio naudmenis ir pasėlius – bus teikiama perskirstymo arba vadinamoji išmoka už pirmuosius hektarus. Tačiau patikslintos ir nuostatos dėl sankcijų už žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimo, susijusio su gyvulių turėjimu pievose ir ganyklose, nevykdymu.
 
2014-04-14 - Balandžio 14 d. startuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasideda balandžio 14 d. ir truks iki birželio 16 d. Šiemet paramos schema išliks tokia pat, kaip ir 2013-aisiais. Pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei mėsinius galvijus ir mėsines avis, ėriavedes, paramos už parduotą pieną, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones.
 
2014-04-09 - Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes ir parama už parduotą pieną
Žemės ūkio valdos valdytojai šiemet, teikdami paraišką skirti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, gali prašyti ir paramos tiesioginėms išmokoms už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes bei specialios paramos už parduotą pieną.
 
 
2014-03-27 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai
Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 11 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
 
2014-03-24 - Dėl dokumentų, susijusių su pieno gamybos kvotų sistema, formų
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. balandžio 1 d. atnaujintas Tiesioginių pardavimų 2013–2014 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas gamintojai bei savivaldybės darbuotojai gali atsispausdinti iš ŽŪIKVC interneto svetainės.
Primename, kad Tiesioginių pardavimų 2013–2014 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos teikiamos nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegužės 14 d.
ŽŪIKVC visas paraiškų formas (pildomas kompiuteriu arba atsispausdinus) galima rasti http://www.vic.lt/?mid=449.
Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į Pieno kvotų apskaitos skyriaus vyr. specialistę Editą Sviackevičienę  tel. (8 5) 264 8863 arba Bendrosios informacijos teikimo skyrių tel. (8 5) 266 0620.
 
2014-03-20 - Dėl parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalų formų (TP apskaitos žurnalų)
Informuojame, kad atspausdinti TP apskaitos žurnalai.
Maloniai prašome savivaldybių atsakingus darbuotojus atvykti į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) Pieno kvotų apskaitos skyrių atsiimti TP apskaitos žurnalų formų.
Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į Pieno kvotų apskaitos skyriaus vyr. specialistę Editą Sviackevičienę  tel. (8 5) 264 8863 arba el. paštu edita.sviackeviciene@vic.lt.
 
2014-03-18 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams

Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 11 d. organizuojami Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
Mokymai vyks viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilniuje.

Mokymų grafikas ir darbotvarkė pridedami.

 
2014-02-27 - Dėl oficialiosios statistikos formų už 2013 m. teikimo
Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės, vykdydamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-799 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 4 punktą, užpildytas oficialiosios statistikos formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“,  turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nustatytos statistinių formų lentelės bei jų pildymo instrukcija paskelbta svetainėje http://www.vic.lt/?mid=533 (Oficialiosios statistikos formos įmonėms).
 
2014-02-03 - 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną
Vadovaujantis 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-58,  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiuoja paramos sumas ir šią informaciją perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), todėl gamintojams, atitinkantiems visus reikalavimus, jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia.
2013 metų atsietosios pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną dydis yra 65 Lt už atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) rinkai patiekto (parduoto) pieno toną.
Agentūra, gavusi iš ŽŪIKVC elektroniniu būdu perduotus duomenis ir tų duomenų suvestines ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“ 3 punktu (taiko išmokų mažinimą), apskaičiuoja kiekvienam gamintojui mokamą sumą.
Parama mokama nuo 2014 m. vasario 10 d.
 
2014-01-08 - Dėl GIS koordinačių priskyrimo bičių laikymo vietoms

Informuojame, kad nuo 2014 metų sausio 1 d. Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje registruojant bičių šeimas, taip pat seniau užregistruotoms bičių šeimoms būtina nurodyti bičių laikymo vietos GIS koordinates.

 
Puslapiai: [1]

Archyvas »

Paieška:

2014 m. balandžio 20 d.

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

EDV skaičiuoklė

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

Agro RINKA Nr. 222
 


Apyskaita Nr. 76
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2013 Nr. 2 (12)