VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

EURAS.LT

Lietuvos kaimo tinklas

VEISLINIŲ GYVŪNŲ PARODA 2014
Naujienos      Kontaktai
Naujienos
2014-09-04 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto preliminaraus žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiuoklės

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje paskelbta VED skaičiuoklė. Ją rasite dešinėje meniu pusėje.
Skaičiuoklė parengta vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymais:
2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 „Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 3D-532 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
2014-08-28 - ŽŪIKVC lankėsi žemės ūkio ministrė

„Noriu aplankyti visas įstaigas prie Žemės ūkio ministerijos ir tiesiogiai susipažinti su jų veikla, aptarti iškylančias problemas, išgirsti įstaigų specialistų pasiūlymus, kurie padėtų gerinti ministerijos bei įstaigų bendradarbiavimą ir būtų naudingi visam žemės ūkio sektoriui, ypač jam rengiant reikalingus teisės aktus“, – sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, lankydamasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC).

 
 
ŽŪIKVC darbų ir rūpesčių tikrai nestinga. ŽŪIKVC registruose ir informacinėse sistemose sukauptą, apdorotą ir apibendrintą informaciją naudoja valstybės ir savivaldybių institucijos, gyvulininkystės specialistai, veislininkystės institucijos, ūkininkai, mokslininkai.

„Mūsų įmonė užtikrina žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvų funkcionavimą ir įgyvendina paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, veikimą“, – viešniai sakė ŽŪIKVC generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas. 
Susitikimą inicijavusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė uždavė ne vieną jai rūpimą klausimą apie ŽŪIKVC sukauptų duomenų patikimumą, informacijos saugą, domėjosi kuriamomis naujomis informacinėmis sistemomis. „Svarbu ne tik sukaupti informaciją, gebėti ją apibendrinti ir analizuoti, bet ne mažiau svarbu mokėti ir norėti naudotis turima informacija“, – sakė ministrė.

 
2014-08-28 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2014 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", apskaičiavo produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
 
2014-08-13 - Dėl pieno gamybos kvotų apskaičiavimo 2014–2015 kvotos metais

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2014 m. rugpjūčio 8 d. apskaičiavo pieno gamintojams skiriamą naują ar papildomą pieno kvotą 2014–2015 kvotos metams ir šią informaciją perdavė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Kvotos buvo apskaičiuotos naudojantis supirkėjų pateiktais duomenimis ir gamintojų pateiktais pardavimo tiesiogiai vartoti 2013–2014 kvotos metų duomenimis, kurie yra sukaupti Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Tai numatyta Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklėse ir žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 3D–401 „Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams“.
 
 
2014-08-01 - Išmokos už papildomą bičių maitinimą

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.  iki rugsėjo 15 d., 
vadovaujantis žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d.  įsakymu Nr. 3D-442 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, bites laikantys ūkininkai gali teikti savivaldybėms paraiškas išmokoms už papildomą bičių maitinimą. Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki 2014 m. rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
 
2014-06-17 - Pagrindinis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo etapas baigėsi

Birželio 16 d. buvo paskutinė žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo diena.
Po šios datos paraiškos dar bus priimamos iki liepos 10 d., bet už kiekvieną uždelstą dieną parama bus mažinama 1 proc.
Per du deklaravimo mėnesius (nuo balandžio 14 d. iki birželio 16 d.) 139215 ūkininkų deklaravo 2808855,43 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą (2013 m. buvo gautos 151157 paraiškos ir deklaruotas 2803196,57 ha plotas). Iki vakar dar 877 ūkininkai pradėjo pildyti, bet nepatvirtino savo paraiškų (8476 ha plotas).
 
Puslapiai: [1]

Archyvas »

Paieška:

2014 m. rugsėjo 18 d.

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

EDV skaičiuoklė

VED skaičiuoklė

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

Agro RINKA Nr. 232
 


Apyskaita Nr. 76
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014 Nr. 1 (13)