Įstatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Renault Megane AFC 963 (pilka)

Ford Tourneo Connect EBS 908 (pilka)

Renault Megane Grandtour EDV 865 (raudona)

 Parduodamas turtas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti, pardavimą trečiajame viešajame aukcione. Parduodamas turtas:

1. GeoXT sistema, pradinė pardavimo kaina trečiajam aukcionui –137,20 Eur;

2. Vokavimo mašina Maximailer PFE, pradinė pardavimo kaina – 1715,00 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti adresu: S. Konarskio g. 49, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. Detalesnė informacija teikiama mob. tel. 8 687 35361. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su atsakingu asmeniu – Bendrųjų reikalų skyriaus materialinio aprūpinimo vadybininku Rolandu Januškevičiumi.
Aukcionas vyks 2018 m. spalio 22 d. 10 val. adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti trečiajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, ir dalyvausiančio atstovo įgaliojimo kopiją. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti trečiajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prašymai trečiajam aukcionui teikiami iki 2018 m. spalio 19 d. 15 val. el. paštu ruta.simanskiene@vic.lt. Dalyviai į aukcioną registruojami aukciono dieną 9.00–9.50 val. Fiziniai asmenys, registruodamiesi aukciono dieną, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis netaikomas. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu į ŽŪIKVC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT204010042400020388 per 3 darbo dienas pasibaigus aukcionui. Nusipirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis.