VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), siekdamas pagerinti interesantų aptarnavimo kokybę, išsiaiškinti jų poreikius bei juos patenkinti, atlieka anoniminę apklausą. Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Labai vertiname Jūsų nuomonę ir iš anksto dėkojame.

Privaloma atsakyti nuo 1 iki 7 klausimo.

1. Kokiu būdu kreipėtės į ŽŪIKVC?
2. Kaip Jūs vertinate ŽŪIKVC darbuotojų pasiekiamumą (telefonu, el. paštu, internetu, atvykus)?

3. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į ŽŪIKVC?

4. Su kokia veiklos sritimi susijusiu klausimu (prašymu, skundu, informacijos poreikiu) kreipėtės į ŽŪIKVC?

5. Kaip vertinate aptarnavusio darbuotojo bendravimo įgūdžius?

6. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti / į juos atsakyta?

7. Ar naudojatės interneto tinklalapyje www.vic.lt skelbiama informacija?
8. Kokios informacijos ŽŪIKVC interneto tinklalapyje Jūs pasigendate?
9. Kaip vertinate ŽŪIKVC interneto tinklalapyje teikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?

10. Ar naudojatės ŽŪIKVC elektroninėmis paslaugomis?
11. Jūsų pasiūlymai ir pastabos ŽŪIKVC veiklos kokybės gerinimui:
12. Ši anketa yra anoniminė, tačiau, jeigu reiktų patikslinti pastabą ar pasiūlymą, norėtumėme su Jumis susisiekti. Jei sutinkate, nurodykite savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį arba korespondencijos adresą.