2018-12-03 Patvirtinti 2018 metų išmokų už ūkinius gyvūnus dydžiai

2018-12-03 Patvirtinti 2018 metų išmokų už ūkinius gyvūnus dydžiai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 3D-836 „Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“ patvirtino 2018 metų išmokų dydžius už ūkinius gyvūnus. 2018 m. lapkričio 23–26 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perdavė paramos gavėjų duomenis paramai išmokėti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą.
Į pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiąją išmoką už bulius šiais metais pretenduoja 17 555 ūkinių gyvūnų laikytojai už 43 292 bulius, į atsietąją papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už karves žindenes ir telyčias – 9 619 ūkinių gyvūnų laikytojų už 30 078 karves žindenes ir telyčias, o į pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už ėriavedes – 1 371 ūkinių gyvūnų laikytojas už 45 060 ėriavedžių. Bendra paramos suma (šioms trims išmokų rūšims) siekia 12,6 mln. Eur.
Detalesnė informacija čia.

2018-11-27 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pristato 2017−2018 produktyvumo kontrolės metų rezultatus

2018-11-27 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pristato 2017−2018 produktyvumo kontrolės metų rezultatus

Malonu pasidžiaugti, kad 2017−2018 m. produktyvumo kontrolės metais buvo kontroliuotos vidutiniškai 143 384 pieninių veislių karvės, 180 pieninių veislių ožkų ir 23 pieninių veislių avys. Iš vienos karvės vidutiniškai primelžta 7 618 kg pieno (tai 111 kg daugiau negu 2016−2017 produktyvumo kontrolės metais). Iš vienos ožkos vidutiniškai primelžta 811 kg pieno bei vidutiniškai gauta 29 kg pieno riebalų ir 26 kg pieno baltymų. Iš vienos avies vidutiniškai primelžta 213 kg pieno bei vidutiniškai gauta 14 kg pieno riebalų ir 12 kg pieno baltymų. Daugiau informacijos rasite čia.
Interaktyvius žemėlapius pagal savivaldybes, kontroliuojamų bandų ir karvių skaičius bei produktyvumą rasite čia.

2018-11-23 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų dešimt mėnesių

2018-11-23  Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų dešimt mėnesių

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2018 metų dešimt mėnesių
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. dešimt mėnesių supirko 1153,03 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,9 proc., arba 34,91 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2018 m. sausio–spalio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 724 pieno gamintojų buvo supirkta 1153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno (2017 m. per 10 mėn. – 1087,93 tūkst. t. vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2016 m. per 10 mėn. – 1205,56 tūkst. t. vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Daugiau informacijos rasite čia.

2018-11-13 Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

2018-11-13 Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams, o nuo šių metų ir ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims. Valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus valdos (ūkio) duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą jie bus išregistruoti.
Iki metų pabaigos liko pusantro mėnesio, o iš  167 264 įregistruotų valdų dar neatnaujinti 58 723 valdų duomenys, iš 116 092 ūkių – 71 086 ūkių duomenys. Prašome neatidėlioti valdų (ūkių) duomenų atnaujinimo iki paskutinės metų savaitės. Dėl didelio prašymų skaičiaus ir registrų tvarkytojų darbų gausos gali atsirasti delsimų, dėl kurių galite nespėti šiemet atnaujinti valdos (ūkio) duomenų.
Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Nuo š. m. kovo mėn. ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (o jeigu valdos valdytojas juridinis asmuo, jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.
Svarbu! Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad valdų duomenys turėtų būti korektiški, t. y. valdose nurodytų žemės sklypų bendras plotas, kiek įmanoma, turėtų sutapti su deklaruotu bendru žemės plotu. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų nepamiršti įkelti sutarčių dėl srutų išlaistymo, taip pat mėšlo pardavimo duomenų, kad nebūtų viršijamas azoto, tenkančio vienam žemės ūkio naudmenų hektarui, kiekis.

2018-11-12 Dėl Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų 2019 m. pasėlių deklaravimui

2018-11-12 Dėl Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų 2019 m. pasėlių deklaravimui

Primename, kad žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir 2019 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metu juos deklaruoti, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus.
Žemdirbiai, užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.
Žemdirbiai, neturintys galimybių atvykti į savivaldybę ar seniūniją, gali savarankiškai prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę nuorodą „Taip pat galite prisijungti per el. valdžios vartus“. Pasirinkę prisijungimo prie Elektroninių valdžios vartų portalo būdą („Per banką“, „Su elektronine atpažinties priemone“), žemdirbys bus nukreiptas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, kurios meniu juostoje paspaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ galės pažymėti sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.
Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb.
Pažymėtina, kad iki 2018 m. gruodžio 1 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turi būti pažymėti ir netinkami paramai žemės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pažymėtus naujus netinkamus paramai žemės plotus ir sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus patikrins ir patikslins iki 2019 m. balandžio 1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės plotas nėra sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus patikslintos tik tada, kai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras vėlesniais metais gaus naujausią ortofotografinę medžiagą arba palydovinius vaizdus.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ragina nedelsti ir pranešti apie buvusius netinkamus paramai žemės plotus, kuriuos žemdirbys pavertė tinkamais paramai žemės plotais, nes kitais metais jie galės pretenduoti į išmokas už šiuos sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus.
Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys norėdami prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Paslaugos“, „Prašymai“ ir prašymų sąrašo 15 punkte parsisiuntus prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo patvirtintą kopiją.
Nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki lapkričio 12 d. PPIS žemdirbiai pažymėjo 2558 pasikeitusias KŽS ribas.
 
Išankstinių KŽS ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje paspaudę nuorodą:
http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4f13ef656cba469caefd71da2b36671c
Elektroniniame žemėlapyje vaizduojami taškai žymi išankstinių KŽS ribų pasikeitimo tikslinimo eigą:
1) žalios spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos pataisytos;
2) raudonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos nebus taisomos;
3) geltonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribų pasikeitimas šiuo metu yra vertinamas.
Kilus klausimams, prašome kreiptis į ŽŪIKVC bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620 arba el. paštu  pagalba@vic.lt