2018-06-21 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų penkis mėnesius

2018-06-21 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. penkis mėnesius iš 22 135 pieno gamintojų supirko 520,21 tūkst. t pieno, palyginus su 2017 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,18 proc. arba 6,06 tūkst. t.
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 66 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 59 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 135 pieno gamintojų buvo supirkta 520,21 tūkst. t vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno (2017 m. per 5 mėn. – 514,147 tūkst. t. vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno, o 2016 m. 5 mėn. – 533,594 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno).

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

Primename, kad vykdydami veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja deklaruotus plotus tvarkyti taip:
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30 d.;
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.;
Nuo rugpjūčio 1 d. nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotą (50 proc.) ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.);
Atkreipiame dėmesį, jog Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) galite peržiūrėti nustatytas meldinių nendrinukių perimvietes ir buveines. PPIS šios teritorijos yra atvaizduojamos įjungus sluoksnius „Meldinių nendrinukių perimvietės“ bei „Meldinių nendrinukių buveinės“ .

 

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

Preliminariais duomenimis, pagrindiniu laikotarpiu pateiktos 126909 paraiškos, jose deklaruotas plotas – 2897448,3 ha. Palyginti su 2017 m., šiemet pateikta 689 paraiškomis mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 28 466 ha.
3127 pareiškėjai patys pateikė paraiškas, pasinaudoję Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslauga. Tai 358 paraiškų daugiau, nei 2017 m. deklaravusiųjų per elektroninius valdžios vartus. Bendras deklaruotas plotas – 199023,23 ha.
Pareiškėjai dar gali pateikti paraiškas nuo 2018 m. birželio 11 d. iki liepos 3 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.

2018-05-28 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų keturis mėnesius

2018-05-28  Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. keturis mėnesius iš 21 686 pieno gamintojų supirko 394,35 tūkst. t pieno, palyginus su 2017 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,04 proc. arba 0,15 tūkst. t.
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 66 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. sausio–balandžio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 59 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 21 686 pieno gamintojų buvo supirkta 394,35 tūkst. t vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno (2017 m. per 4 mėn. – 394,20 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno, o 2016 m. 4 mėn. – 407,24 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno). Palyginus su 2017 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,15 tūkst. t, arba 0,04 proc.

2018-05-28 Dėl Pažymos apie gautas pajamas pateikimo

2018-05-28  Dėl Pažymos apie gautas pajamas pateikimo

Primename, kad iki š. m. birželio 1 d. pareiškėjai, norintys, kad jų praėjusiais kalendoriniais metais gautos pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo būtų įtrauktos į EDV ir VED apskaičiavimus, dar gali pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma). Vėliau pateiktų pažymų duomenys nebus vertinami skaičiuojant šiuos rodiklius.
Prašymą ir pažymos formą galima rasti čia