Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą?


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.
Teisės akto aktualią redakciją galite rasti:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/DwglskgOPO

Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką?


Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas vyksta nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 d.;
Pavėluotai paraiškos gali būti pateiktos nuo birželio 5 d. iki birželio 29 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena, laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.;
Po einamųjų metų birželio 4 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.
Pareiškėjas nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki birželio 4 d. gali pateikti 2018 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką dviem būdais:
> atvykęs į savivaldybę ar seniūniją pagal žemės ūkio valdos centrą;
> savarankiškai, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt naudodamas elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslaugą;
Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Pareiškėjas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.
Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai.
Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo ir informuoja ŽŪIKVC.

Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?


> pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs „Prisijungti per el. valdžios vartus“
> arba pagal valdos centro adresą kreiptis į seniūnijos / savivaldybės darbuotoją;

Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vėliau, jeigu deklaravimo metu pareiškėjas to negalėjo padaryti (dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios)?

> Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Pareiškėjas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.

> Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai.

> Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo ir informuoja ŽŪIKVC.

Kaip gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?

Kas turi pildyti prašymus prieigai prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos gauti?
Prašymus dėl prieigos suteikimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos gauti turi pildyti:

> įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kai pareiškėjas juridinis asmuo;

> fizinio asmens įgaliotas kitas fizinis asmuo, kai už pareiškėją paraišką teikia įgaliotas asmuo.

Prašymų dėl prieigos suteikimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, pildyti nereikia.

Kaip užpildyti prašymą prieigai prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos gauti?
Įgaliotas asmuo norėdamas prisijungti prie paraiškos informacinės sistemos turi:
1. Užpildyti prašymą „PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS“.
Prašymas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D – 897 patvirtintų taisyklių 5 priedas.
Prašymo forma yra patalpinta VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ internetinėje svetainėje adresu (paslaugos / prašymai): http://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/ (15 prašymo forma).
1.1. Jeigu prieigos prašo įmonės vadovas tai:
a) įmonės vadovas turi užpildyti tik prašymą.
1.2. Jeigu prieigos prašo įmonės vadovo įgaliotas darbuotojas tai:
a) įgaliotas darbuotojas turi užpildyti prašymą;
b) įmonės vadovas laisva forma turi parašyti įgaliojimą darbuotojui;
1.3. Jeigu prieigos prašo fizinio asmens įgaliotas kitas fizinis asmuo tai:
a) įgaliotas asmuo turi užpildyti prašymą;
b) asmuo, kuris įgalioja už save teikti paraišką turi pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
2. Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui“:
2.1. Jeigu teikiamas tik prašymas, kai prieigos prašo įmonės vadovas, jis gali būti išsiųstas elektroniniu paštu e-ibraizymas@vic.lt.
2.2. Jeigu teikiamas prašymas ir kiti dokumentai, jie turi būti išsiųsti paprastu paštu adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius. Galima išsiųsti el. paštu, bet prieiga bus suteikta gavus įgaliojimo originalus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
3. Gavus visus reikiamus dokumentus ŽŪIKVC darbuotojas suteiks prieigą ir informuos įgaliotą asmenį prašyme nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.
4. Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką.

Kokiais atvejais reikia pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ir kur juos siųsti?

Ūkininkai turės pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus šiais atvejais:

> kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos arba deklaruoja per praėjusius dvejus metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus, tais atvejais, kai pareiškėjas pats pildo paraiškos elektroninę formą;

>  kai pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo;

>  įtariant, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui);

>  kai gaunama informacija (skundas, pranešimas ar kt.) apie pareiškėją dėl netiksliai ir (arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų;

>  atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu atrinkus pareiškėją žemės valdymo teisės patikrai.

Kokius naudmenų kodus galima deklaruoti kontroliniuose žemės sklypuose skirtingais Gkodais?


Kontroliniuose žemės sklypuose pažymėtais skirtingais Gkodais galima deklaruoti:

 Gkodas Leistinos naudmenos
grioviai 5PT-11, 5PT-12
hd2 5PT-11, 5PT-12
bl1 Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl1b Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl3 NEP, MNN, 5PT-3, 5PT-9 ir VIII grupė
bl6 5PT-9, GRY, GRS
bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

Ar braižant laukus galima kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas?


Kontrolinių žemės sklypų ribas leidžiama kirsti:

 Gkodai Leistinos naudmenos
bl6, bl3 5PT-9
grioviai, hd2 5PT-11, 5PT-12
bl1b, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

Kitais atvejais kontrolinių žemės sklypų ribų kirsti negalima.

Ar galima deklaruoti laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl1b; bl3; bl9; bl6; bl2?

bl1b – sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai) ir kuriame praėjusiais metais nebuvo deklaruota laukų, už kuriuos prašyta tiesioginių išmokų;

bl3 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai);

bl9 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.);

bl6 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste;

bl2 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste.

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai Ar galima prašyti tiesioginių išmokų? Ar galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones
bl1b KŽS remiamas plotas lygus 0, tačiau jis gali tapti tinkamas, kai jame deklaruojamos žemės ūkio naudmenos ar kiti plotai ir atliekamas KŽS tinkamumo vertinimas; Taip
bl3 Ne Taip
bl9 Ne Taip
bl6 Ne Ne
bl2 Ne Ne

Jeigu prieš deklaravimą pareiškėjas iškirto medžius, krūmus ir sutvarkė plotą, ar jis gali deklaravimo metu toje vietoje deklaruoti ir prašyti tiesioginių išmokų?

Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais prieš deklaravimą, bet neaprašė šių pasikeitimų Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje t. y. iki gruodžio 1 d., toje vietoje negalės deklaruoti laukų, skirtų tiesioginėms išmokoms gauti, nebent, jei tas plotas bus pataisytas ŽŪIKVC, tikslinant KŽS ribas pagal einamųjų metų ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovines nuotraukas.

Kada reikia aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?

Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 3 d. aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti. Aprašius išankstinius KŽS ribų pakeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.) arba nuotrauka gali būti su vietovės nuoroda.

ŽŪIKVC patikslina KŽS_DR5LT pagal PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje aprašytus pakeitimus iki kitų metų balandžio 1 d. ŽŪIKVC, tikslindamas išankstinių KŽS aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, jei einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą pataisyti negali – vyksta į patikras vietoje. Patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinio KŽS aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar kitų netinkamų paramai plotų), KŽS ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti KŽS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.

Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje yra nurodyta, kad buvo iškirsti medžiai ir krūmai. Kaip galiu sužinoti, ar pagal šį aprašymą yra pataisyta informacija Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje?

Išankstinių KŽS ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje paspaudę nuorodą:

http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html…

Elektroniniame žemėlapyje vaizduojami taškai žymi išankstinių KŽS ribų pasikeitimo tikslinimo eigą:

1) žalios spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos pataisytos;

2) raudonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos nebus taisomos;

3) geltonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribų pasikeitimas šiuo metu yra vertinamas.

Pareiškėjas savo dirbamoje žemėje išsikasė tvenkinį, pasistatė namą, bet duomenų bazėje KŽS_DR5LT jie neišskirti kaip atskiri kontroliniai žemės sklypai. Kaip juos pažymėti deklaruojant?

Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo. Parama skiriama tik už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius naudmenų ir kitus plotus.

Plotai, kuriuose einamaisiais metais (iki gruodžio 31 d.) yra atliekami, numatyti ar planuojami atlikti darbai, turėsiantys įtakos šių plotų atitikčiai paramos reikalavimams (pvz.: vykdomos statybos, melioracijos sistemų įrengimo ar tvarkymo darbai ir kt.), turi būti deklaruojami kaip tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų (kodas TPN), jeigu plotų neatitiktis paramos reikalavimams bus laikinas (pvz., bus atliekami melioracijos darbai) arba netinkami paramai plotai (kodas NEP), jeigu plotų neatitiktis reikalavimams bus nuolatinė (pvz., plote bus pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.).

Kas yra laikoma kraštovaizdžio elementu ir kokiu tikslu galima jį žymėti?

Pareiškėjas, deklaruojantis daugiau nei 15 ha ariamos žemės ir norintis gauti „Žalinimo“ išmoką, turi mažiausiai 5 proc. jos dalies deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). EASV gali būti pūdymas, azotą kaupiantys augalai, trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai, žolinis įsėlis, posėlis ir kraštovaizdžio elementai, tokie kaip miškeliai, tvenkiniai ir (arba) kūdros, palaukės, grioviai, kurie atitinka kraštovaizdžio elementams keliamus reikalavimus.

Jei paraiškoje nėra pakankamai ploto skirto EASV, bus taikoma sankcija dėl EASV neturėjimo.

Kada galima aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus?

Pareiškėjas, nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, PPIS kraštovaizdžio elementų žymėjimo modulyje elektroniniu būdu turi galimybę nurodyti ir aprašyti galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus.

Pažymėti galimai tinkami kraštovaizdžio elementai bus peržiūrėti, patikrinti ir atitinkantys reikalavimus išskirti kraštovaizdžio elementų sluoksnyje kitų metų deklaravimui.

Kur galima registruoti planuojamus žydinčių augalų purškimus spec. priemonėmis?

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS (http://paseliai.vic.lt pasirinkęs „Purškimų registravimas“) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją.

Kur bitininkai gali pamatyti planuojamus purkšti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais laukus?

ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“    (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html) viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ir rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją. Žemėlapyje ŽŪIKVC pažymi purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota rapsų sėkla, pavadinimą. Informacija apie rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Kur rasti reikalingą statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?

Statistinė informacija pagal metus yra skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt pasirinkus „Statistika“ ir „Statistinė informacija apie 1999-2018 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus“.
Elektroniniame žemėlapyje  2015 m. / 2016 m./ 2017 m. / 2018 m. statistinę informaciją galima peržiūrėti ŽŪIKVC interneto svetainėje http://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Žemėlapiai“ ir „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą“

(http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html).

Jeigu reikia, papildomos informacijos galima kreiptis į ŽŪIKVC raštu.