Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo“, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išduodamos pažymos yra atlygintinos.

Išduodamos šios pažymos:

Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymos:

 • apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV);
 • apie produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED);
 • kad pareiškėjo vardu nėra ir nebuvo įregistruota žemės ūkio valda;
 • kad žemės ūkio valdoje įregistruotas partneris;
 • apie žemės ūkio valdos įregistravimo datą ir valdos valdytojo įregistravimo datą;
 • kitos.

Ūkininkų ūkių registro pažymos:

 • kad ūkis yra veikiantis;
 • apie partnerystę ūkininko ūkyje;
 • apie veiklos rūšis ūkininko ūkyje;
 • apie žemės sklypus ūkininko ūkyje;
 • kad ūkis yra išregistruotas;
 • kad pareiškėjas nėra ir nebuvo įregistravęs ūkininko ūkio ir nėra ūkininko partneris;
 • kitos.

Pažymai gauti pareiškėjas:

 • Parašo prašymą, kuriame nurodomi pareiškėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, asmens arba įmonės kodas, korespondencijos adresas ir telefono ryšio Nr., žemės ūkio valdos arba ūkininko ūkio kodas, reikalaujami pateikti registrų duomenys, pažymos pateikimo terminas ir siuntimo būdas, jeigu yra, nurodomi pridedami dokumentai;
 • Sumoka įmoką už pažymą (bet kuriame banke, AB Lietuvos pašto skyriuose arba per e. bankininkystę), sumokėtos įmokos kvitą arba jo kopiją prideda prie prašymo;
 • Prašymą atsiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui paštu (adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius), el. p. pagalba@vic.lt, faksu Nr. (8 5) 266 0609, asmeniškai arba per atstovą.
 • Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą, turi tai nurodyti prašyme.

Prašymo Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymai gauti pavyzdį galite rasti čia.
Prašymo Ūkininkų ūkių registro pažymai gauti pavyzdį galite rasti čia.

Pažymų įkainiai ir įmokų kodai

Pažymos Įmokos dydis
(eurais /
litais)
Įmokos kodas Mokėjimo paskirtis Mokėjimas per bankus
Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas Už vieną pažymą –
2,9 Eur
104026
už Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymą Mokėti per „Swedbank“
Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka
Už vieną pažymą –
5,79 Eur
104028 už Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymą Mokėti per „Swedbank“
Ūkininkų ūkių registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas Už vieną pažymą –
2,32 Eur
104016 už Ūkininkų ūkių registro pažymą Mokėti per „Swedbank“
Ūkininkų ūkių registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka Už vieną pažymą –
4,63 Eur
104018 už Ūkininkų ūkių registro pažymą Mokėti per „Swedbank“

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 210086220
Sąskaitos Nr. LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas iš lentelėsPažymų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis iš lentelėsPažymų įkainiai ir įmokų kodai“

Pažymų teikimas

 • Pažymos išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir mokėjimo kvitą ar jo kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų skyriuje.
 • Skubos tvarka pažymos išduodamos per 1 darbo dieną gavus prašymą ir mokėjimo kvitą ar jo kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų skyriuje.
 • Parengtos pažymos siunčiamos užsakovui jo prašyme nurodytu korespondencijos adresu arba užsakovo atsiimamos asmeniškai, jeigu toks pageidavimas buvo nurodytas prašyme.
 • Pareiškėjui pageidaujant pažyma papildomai išsiunčiama nurodytu faksu ar elektroniniu paštu.
 • Jei pažymos pageidauja pareiškėjo atstovas, jis kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį ir atstovavimą liudijantį dokumentą ar jų kopijas.