• užtikrina ŽŪIKVC techninę ir ūkio priežiūrą;
  • organizuoja, vykdo remonto ir profilaktikos darbus, užtikrindami nepertraukiamą ŽŪIKVC funkcionavimą;
  • organizuoja ŽŪIKVC autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
  • maketuoja ŽŪIKVC leidinius, paruošia juos spaudai;
  • maketuoja ir spausdina statistinius informacinius leidinius;
  • spausdina ir vokuoja Pieno kvotų apskaitos skyriaus paraiškas;
  • gamina organizuojamų konferencijų spausdintiną medžiagą;
  • spausdina dalomąją ir mokomąją medžiagą;
  • atlieka dokumentų dauginimo darbus;
  • gamina vizitines korteles, plakatus, firminius blankus, atvirukus, kalendorius (atliekami darbai ir įkainiai);
  • vykdo išorės užsakovų spaudos darbus.

Skyriaus nuostatai