• užtikrina Ūkinių gyvūnų registro, Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro, Gyvūnų augintinių registro funkcionavimą;
  • organizuoja galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimą;
  • administruoja paramą už ūkinius gyvūnus.

Skyriaus nuostatai