2018-07-10 – Lietuvoje 2018 m. birželio pabaigoje pašarinių miežių supirkimo kaina buvo didesnė, o kvietrugių – mažesnė negu prieš mėnesį

2018-06-25 – Lietuvoje 2018 m. gegužės mėnesį grūdų eksportas buvo 75 proc. mažesnis negu 2017 m. analogišku laikotarpiu

2018-06-25 – Lietuvoje 2018 m. birželio antroje pusėje labiausiai padidėjo žirnių supirkimo kaina

2018-06-11 – Lietuvoje 2018 m. gegužės mėn. pabaigoje–birželio mėn. pradžioje kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos padidėjo, pašarinių miežių ir rapsų – sumažėjo

2018-05-28 – Šių metų balandžio mėnesį iš Lietuvos eksportuota mažiau grūdų, o rapsų – daugiau negu 2017 m. analogišku laikotarpiu

2018-05-28 – Lietuvoje 2018 m. gegužės antroje pusėje kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos padidėjo, o kitų grūdų – sumažėjo

2018-05-14 – Lietuvoje 2018 m. gegužės pradžioje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kaina sumažėjo, o kitų grūdų – padidėjo

2018-04-30 – Šių metų kovo mėnesį iš Lietuvos eksportuoti didesni kiekiai žirnių, pupų ir rapsų negu 2017 m. analogišku laikotarpiu

2018-04-30 – Lietuvoje 2018 m. balandžio antroje pusėje pašarinių miežių ir ankštinių augalų grūdų supirkimo kainos sumažėjo, o rapsų – padidėjo

2018-04-16 – Lietuvos grūdų ir rapsų supirkimo kainos 2018 m. balandžio pradžioje buvo mažesnės negu prieš mėnesį

2018-03-26 – Šių metų vasario mėnesį iš Lietuvos eksportuota 75 proc. mažiau grūdų negu 2017 m. analogišku laikotarpiu 

2018-03-26 – Lietuvoje 2018 m. kovo mėnesio viduryje padidėjo grūdų supirkimo kainos