2018-07-02 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse paskersta mažiau galvijų nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu

2018-06-28 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo, o skerdimo apimtys padidėjo

2018-06-28 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-28 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-12 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-06-11 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-05-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-31  – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-29 – 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenas sumažėjo 13,27 proc. 

2018-05-28 – 2018 m. balandžio mėn., palyginti su 2017 m. balandžio mėn., Lietuvos įmonėse sumažėjo galvijų skerdimai

2018-05-16 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių skaičius, tačiau ožkų – padidėjo

2018-05-15 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-05-14 – 2018 m. I ketvirčio galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatų Lietuvoje apžvalga

2018-05-03 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo kiaulių ir avių skerdimo apimtys, tačiau galvijų – nežymiai sumažėjo

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje mėsos* gamyba išliko beveik nepakitusi

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse padidėjo galvijų skerdimų skaičius

2018-03-28 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-03-27 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina padidėjo, o skerdimo apimtys sumažėjo

2018-03-26 – Lietuvoje sumažėjo galvijų, arklių ir ožkų bandų skaičius, tačiau avių – padidėjo