Gyvulio numeris
 
 
Juodmargių bulių sąrašas
Žalmargių bulių sąrašas
Užsienietiškų bulių sąrašas

Kilmės kortelė skirta karvės, telyčios ir buliaus kilmės duomenų peržiūrai. Peržiūra vykdoma įvedant gyvulio numerį. Kompiuterio pele pereinam į menių lauką, kuriame nurodyti šie pasirinkimo atvejai:
  • Inventorinis numeris - numeris renkamas iš 8 skaitmenų xxxxxxxx, kai numeris trumpesnis nereikia rinkti priekyje "0";
  • DB Id - kai žinomas gyvulio Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazės suteiktas numeris;
  • Buliaus KK numeris - kai norima peržiūrėti buliaus, įrašyto į Kilmės knygą, kilmės duomenis. Kai bulius įrašytas į žalųjų veislių KK - 1000xxxx, kai į juodmargių - 6000xxxx, pvz., 10003651; 60004440 ir t.t.
  • Unikalus numeris - tai yra Gyvulių registro duomenų bazėje ir kitose ES valstybėse gyvuliui suteiktas unikalus numeris. Numeris renkamas, nurodant valstybės dviejų simbolių kodą ir 12 skaitmenų numerį: pvz. LT0000xxxxxxxx, DE00xxxxxxxxxx, NL000xxxxxxxxx ir t.t.