2020 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 3152,93 2
Vyresnysis buhalteris 2106 2
Buhalteris 1705 2
Teisininkas 1806 3
Duomenų apsaugos pareigūnas 2980 2
Departamento direktorius 2900 2
Skyriaus vadovas 2662 11
Vyriausiasis personalo specialistas 2000 2
Vyriausiasis specialistas 1418 77
Vyresnysis specialistas 1107 20
Specialistas 1012 8
Vyriausiasis inspektorius 1567 5
Vyriausiasis analitikas 1797 12
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 4667 3
Vyriausiasis programuotojas 3136 12
Vyresnysis programuotojas 2370 3
Programuotojas 1849 3
Testuotojas 1747 3
Duomenų bazių administratorius 2980 2
Informacinių technologijų konsultantas 1400 2
Vyriausiasis analitikas 2332 3
Kompiuterių inžinierius 2393 2
Informacinių technologijų administratorius 2447 3

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2019 m. 2020 m.
4467 4643

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2019 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2802,60 25 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2522,34 25 2

2019 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 3152,93 2
Vyresnysis buhalteris 1997,95 2
Buhalteris 1585,47 2
Teisininkas 1871,13 3
Duomenų apsaugos pareigūnas 2377,05 2
Departamento direktorius 2660,59 2
Skyriaus vadovas 2359,76 12
Vyriausiasis personalo specialistas 1731,59 2
Vyriausiasis specialistas 1355,94 73
Vyresnysis specialistas 1039,78 23
Specialistas 921,11 13
Vyriausiasis inspektorius 1472,57 5
Vyriausiasis analitikas 1730,92 8
Vyresnysis analitikas 1459,66 3
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 4284,73 3
Vyriausiasis programuotojas 2805,40 13
Vyresnysis programuotojas 2098,43 3
Programuotojas 1794,87 2
Testuotojas 1697,18 3
Informacinių technologijų konsultantas 1260 2
Duomenų bazių administratorius 2750,62 2
Vyriausiasis analitikas 2291,15 3
Kompiuterių inžinierius 2167,59 2
Informacinių technologijų administratorius 2162,92 3

2019 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2019 m. I ketv. 1061,3 197
2019 m. II ketv. 1112 195
2019 m. III ketv. 1129,7 193
2019 m. IV ketv. 1164 192
2019 m. 4467 192