2021 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinis direktorius

3440,88

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3096,79

2

Vyresnysis buhalteris

2106

2

Buhalteris

1705

2

Teisininkas

2021

3

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2900

2

Skyriaus vadovas

2628

12

Vyriausiasis personalo specialistas

2000

2

Vyriausiasis specialistas

1433

76

Vyresnysis specialistas

1125

20

Specialistas

1012

8

Ekonomistas

1436

5

Vyriausiasis inspektorius

1481

5

Vyriausiasis analitikas

1806

13

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4767

3

Vyriausiasis programuotojas

3292

13

Vyresnysis programuotojas

2614

3

Programuotojas

2049

3

Testuotojas

1871

3

Informacinių technologijų konsultantas

1432

3

Duomenų bazių administratorius

3047

2

Vyriausiasis analitikas

2633

3

Vyresnysis analitikas

1900

2

Kompiuterių inžinierius

2460

2

Informacinių technologijų administratorius

2547

3

 

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2020 m. 2021 m.
4799 4568,7

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2020metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2851,20 25 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2566,08 25 2

2020 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2566,08

2

Vyresnysis buhalteris

2093

2

Buhalteris

1690

2

Teisininkas

1902

3

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2874

2

Skyriaus vadovas

2637

11

Vyriausiasis personalo specialistas

1970

2

Vyriausiasis specialistas

1341

76

Vyresnysis specialistas

1090

18

Specialistas

1017

8

Vyriausiasis inspektorius

1556

5

Vyriausiasis analitikas

1781

12

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4608

3

Vyriausiasis programuotojas

3072

12

Vyresnysis programuotojas

2357

3

Programuotojas

1925

3

Testuotojas

1741

3

Informacinių technologijų konsultantas

1338

3

Duomenų bazių administratorius

2955

2

Vyriausiasis analitikas

2436

2

Vyresnysis analitikas

1900

2

Kompiuterių inžinierius

2368

2

Informacinių technologijų administratorius

2418

3

 

2020 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2020 m. I ketv. 1208,6 191
2020 m. II ketv. 1184,4 190
2020 m. III ketv. 1197,5 194
2020 m. IV ketv. 1208,5 192
2020 m. 4799 192