2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2599 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2410,41 1
Vyresnysis buhalteris 1550 2
Buhalteris 1230 2
Teisininkas 1458 4
Departamento direktorius 1950 2
Skyriaus vadovas 1760,27 12
Vyresnysis personalo specialistas 1020 2
Vyriausiasis specialistas 1028 72
Vyresnysis specialistas 775,24 29
Specialistas 668,6 16
Vyriausiasis inspektorius 1155 4
Vyresnysis inspektorius 886 2
Vyriausiasis analitikas 1291,42 7
Vyresnysis analitikas 1090 3
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 2993 3
Vyriausiasis programuotojas 2201 11
Vyresnysis programuotojas 1733 3
Programuotojas 1267 3
Testuotojas 1325 4
Duomenų bazių administratorius 2020 2
Vyriausiasis analitikas 1620 3
Kompiuterių inžinierius 1585 2
Informacinių technologijų administratorius 1417 3

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2018 m. 2019 m.
3121 3121

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2018 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2146,50 25 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 1931,85 25 1

2018 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2662,03 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2413,71 1
Vyresnysis buhalteris 1550 2
Buhalteris 1230 2
Teisininkas 1373,12 4
Departamento direktorius 1950 2
Skyriaus vadovas 1732,25 12
Vyresnysis personalo specialistas 1020 2
Vyriausiasis specialistas 1004,40 79
Vyresnysis specialistas 775,56 32
Specialistas 499,85 16
Vyriausiasis inspektorius 1144,54 4
Vyresnysis inspektorius 874,25 2
Vyriausiasis analitikas 1175,12 8
Vyresnysis analitikas 777,5 4
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 2977 3
Vyriausiasis programuotojas 2145,24 14
Vyresnysis programuotojas 1575 3
Programuotojas 1100 3
Testuotojas 1155 4
Duomenų bazių administratorius 2020 2
Vyriausiasis analitikas 1620 3
Kompiuterių inžinierius 1585 2
Informacinių technologijų administratorius 1441 3

2018 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2018 m. I ketv. 802,4 213
2018 m. II ketv. 802,4 210
2018 m. III ketv. 758,1 206
2018 m. IV ketv. 758,1 204
2018 m. 3121 204