2020 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 3152,93 2
Vyresnysis buhalteris 2070 2
Buhalteris 1665,15 2
Teisininkas 1976,73 3
Duomenų apsaugos pareigūnas 2980 2
Departamento direktorius 2830 2
Skyriaus vadovas 2601,17 12
Vyriausiasis personalo specialistas 1919,83 2
Vyriausiasis specialistas 1399,43 74
Vyresnysis specialistas 1059,71 18
Specialistas 1023,78 8
Vyriausiasis inspektorius 1538,38 5
Vyriausiasis analitikas 1743,67 12
Vyresnysis analitikas 1383,40 2
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 4523,33 3
Vyriausiasis programuotojas 2966,28 13
Vyresnysis programuotojas 2336,66 3
Programuotojas 2000 2
Testuotojas 1730,62 3
Duomenų bazių administratorius 2913,33 2
Informacinių technologijų konsultantas 1260 2
Vyriausiasis analitikas 2331,74 3
Kompiuterių inžinierius 2325,83 2
Informacinių technologijų administratorius 2368,88 3

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2019 m. 2020 m.
4467 4643

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2019 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2802,60 25 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2522,34 25 2

2019 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 3152,93 2
Vyresnysis buhalteris 1997,95 2
Buhalteris 1585,47 2
Teisininkas 1871,13 3
Duomenų apsaugos pareigūnas 2377,05 2
Departamento direktorius 2660,59 2
Skyriaus vadovas 2359,76 12
Vyriausiasis personalo specialistas 1731,59 2
Vyriausiasis specialistas 1355,94 73
Vyresnysis specialistas 1039,78 23
Specialistas 921,11 13
Vyriausiasis inspektorius 1472,57 5
Vyriausiasis analitikas 1730,92 8
Vyresnysis analitikas 1459,66 3
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 4284,73 3
Vyriausiasis programuotojas 2805,40 13
Vyresnysis programuotojas 2098,43 3
Programuotojas 1794,87 2
Testuotojas 1697,18 3
Informacinių technologijų konsultantas 1260 2
Duomenų bazių administratorius 2750,62 2
Vyriausiasis analitikas 2291,15 3
Kompiuterių inžinierius 2167,59 2
Informacinių technologijų administratorius 2162,92 3

2019 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2019 m. I ketv. 1061,3 197
2019 m. II ketv. 1112 195
2019 m. III ketv. 1129,7 193
2019 m. IV ketv. 1164 192
2019 m. 4467 192