2022 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinis direktorius

1466.10

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2638.98

2

Vyresnysis buhalteris

1958

2

Teisininkas

2000

4

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2900

2

Skyriaus vadovas

2679

12

Vyriausiasis specialistas

1617

73

Vyresnysis specialistas

1352

20

Specialistas

887

10

Ekonomistas

1649

4

Vyriausiasis inspektorius

1617

5

Vyriausiasis analitikas

1950

12

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4883

3

Vyriausiasis programuotojas

3100

5

Vyresnysis programuotojas

3050

2

Programuotojas

1973

2

Testuotojas

1675

2

Duomenų bazių administratorius

3180

2

Vyriausiasis analitikas

2750

2

Kompiuterių inžinierius

2593

2

Informacinių technologijų administratorius

2747

3

 

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2021 m. 2022 m.
4568,7

5141

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2021 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2867,40 20 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2580,66 20 2

2021 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinis direktorius

2940,63

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3091,47

2

Vyresnysis buhalteris

2106

2

Buhalteris

1705

2

Teisininkas

2011

4

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2900

2

Skyriaus vadovas

2662

12

Vyriausiasis specialistas

1480

75

Vyriausiasis personalo specialistas

2000

2

Vyresnysis specialistas

1141

17

Specialistas

1025

8

Ekonomistas

1436

5

Vyriausiasis inspektorius

1481

5

Vyriausiasis analitikas

1828

12

Vyresnysis analitikas

1260

2

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4854

3

Vyriausiasis programuotojas

3318

12

Vyresnysis programuotojas

2845

2

Programinės įrangos architektas

3758

2

Programuotojas

1973

2

Testuotojas

1885

3

Informacinių technologijų konsultantas

1462

3

Duomenų bazių administratorius

3147

2

Vyriausiasis analitikas

2576

3

Vyresnysis analitikas

1975

2

Kompiuterių inžinierius

2560

2

Informacinių technologijų administratorius

2697

3

2021 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2021 m. I ketv. 1274,0 206
2021 m. II ketv. 1324,6 207
2021 m. III ketv. 1309,5 205
2021 m. IV ketv. 1277,8 205
2021 m. 5185,9 205

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos nariams skirtas atlygis, eurais

Valdybos narys

2022 m. I ketv., Eur

Paulius Martinkus

2143,83

Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė

2143,83

Romas Bunevičius

1260

Evaldas Pranckevičius

1050 (atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą)

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vadovų (generalinio direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo) darbo užmokesčio ir valdybos narių atlygio nustatymo tvarka