2019 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 3152,93 2
Vyresnysis buhalteris 1997,95 2
Buhalteris 1585,47 2
Teisininkas 1903,83 4
Departamento direktorius 2572,36 2
Skyriaus vadovas 2282,15 12
Vyriausiasis personalo specialistas 1647,78 2
Vyriausiasis specialistas 1315,22 76
Vyresnysis specialistas 1013,87 24
Specialistas 871,55 13
Vyriausiasis inspektorius 1488,15 4
Vyresnysis inspektorius 1142,05 2
Vyriausiasis analitikas 1670,72 8
Vyresnysis analitikas 1426,87 3
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 4028,93 3
Vyriausiasis programuotojas 2811,78 13
Vyresnysis programuotojas 1903,20 3
Testuotojas 1707,92 4
Duomenų bazių administratorius 2662,51 2
Vyriausiasis analitikas 2169,36 3
Kompiuterių inžinierius 2092,87 2
Informacinių technologijų administratorius 2011,71 3

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2018 m. 2019 m.
3121 4000

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2018 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2146,50 25 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 1931,85 25 1

2018 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2662,03 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2413,71 1
Vyresnysis buhalteris 1550 2
Buhalteris 1230 2
Teisininkas 1373,12 4
Departamento direktorius 1950 2
Skyriaus vadovas 1732,25 12
Vyresnysis personalo specialistas 1020 2
Vyriausiasis specialistas 1004,40 79
Vyresnysis specialistas 775,56 32
Specialistas 499,85 16
Vyriausiasis inspektorius 1144,54 4
Vyresnysis inspektorius 874,25 2
Vyriausiasis analitikas 1175,12 8
Vyresnysis analitikas 777,5 4
Informacinių technologijų srities darbuotojai
Skyriaus vadovas 2977 3
Vyriausiasis programuotojas 2145,24 14
Vyresnysis programuotojas 1575 3
Programuotojas 1100 3
Testuotojas 1155 4
Duomenų bazių administratorius 2020 2
Vyriausiasis analitikas 1620 3
Kompiuterių inžinierius 1585 2
Informacinių technologijų administratorius 1441 3

2018 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2018 m. I ketv. 833,00 213
2018 m. II ketv. 894,39 210
2018 m. III ketv. 827,36 206
2018 m. IV ketv. 836,15 204
2018 m. 3390,09 204