2022 m. II ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinis direktorius

1466.10

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2638.98

2

Vyresnysis buhalteris

2000

2

Buhalteris

1650

2

Teisininkas

2127

3

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2900

2

Skyriaus vadovas

2699

10

Vyriausiasis specialistas

1647

72

Vyresnysis specialistas

1346

19

Specialistas

883

11

Ekonomistas

1700

4

Vyriausiasis inspektorius

1643

5

Vyriausiasis analitikas

1936

12

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4883

3

Vyriausiasis programuotojas

3280

5

Vyresnysis programuotojas

3050

2

Programuotojas

1589

5

Testuotojas

1650

2

Duomenų bazių administratorius

3180

2

Vyriausiasis analitikas

2406

2

Kompiuterių inžinierius

2593

2

Informacinių technologijų administratorius

2747

3

 

Darbo užmokesčio fondas t. Eur

2021 m. 2022 m.
4568,7

5141

 

Vadovų darbo užmokesčio dydžiai 2021 metais

Pareigų pavadinimas Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. Darbuotojų skaičius
Generalinis direktorius 2867,40 20 1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 2580,66 20 2

2021 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Generalinis direktorius

2940,63

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3091,47

2

Vyresnysis buhalteris

2106

2

Buhalteris

1705

2

Teisininkas

2011

4

Duomenų apsaugos pareigūnas

2980

2

Departamento direktorius

2900

2

Skyriaus vadovas

2662

12

Vyriausiasis specialistas

1480

75

Vyriausiasis personalo specialistas

2000

2

Vyresnysis specialistas

1141

17

Specialistas

1025

8

Ekonomistas

1436

5

Vyriausiasis inspektorius

1481

5

Vyriausiasis analitikas

1828

12

Vyresnysis analitikas

1260

2

Informacinių technologijų srities darbuotojai

Skyriaus vadovas

4854

3

Vyriausiasis programuotojas

3318

12

Vyresnysis programuotojas

2845

2

Programinės įrangos architektas

3758

2

Programuotojas

1973

2

Testuotojas

1885

3

Informacinių technologijų konsultantas

1462

3

Duomenų bazių administratorius

3147

2

Vyriausiasis analitikas

2576

3

Vyresnysis analitikas

1975

2

Kompiuterių inžinierius

2560

2

Informacinių technologijų administratorius

2697

3

2021 m. darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), t. Eur Vidutinis darbuotojų skaičius
2021 m. I ketv. 1274,0 206
2021 m. II ketv. 1324,6 207
2021 m. III ketv. 1309,5 205
2021 m. IV ketv. 1277,8 205
2021 m. 5185,9 205

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos nariams skirtas atlygis, eurais

Valdybos narys

2022 m. III ketv., Eur

Paulius Martinkus

2207,19

Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė

826,84

Romas Bunevičius

2057,19

Evaldas Pranckevičius

1577,19( 600 Eur atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, 977,19 Eur į a/s)

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vadovų (generalinio direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo) darbo užmokesčio ir valdybos narių atlygio nustatymo tvarka