VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų apsaugos pareigūnės dalijosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų apsaugos pareigūnės dalijosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje

2019 m. spalio 3–4 d. Florianopolyje (Brazilija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas – LGPD: poveikis ir iššūkiai viešajame sektoriuje“. Renginį organizavo Santa Katarinos Teisingumo teismas. Jame dalyvavo kviestiniai pranešėjai – pasaulinio lygio asmens duomenų apsaugos ekspertai iš

2018-09-28 Svarbi informacija! Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nespėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, dar gali tai padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.

2018-09-28  Svarbi informacija! Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nespėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, dar gali tai padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pvz., dėl paramos gavėjo mirties, ilgalaikio paramos gavėjo profesinio nedarbingumo, didelės gaivalinės nelaimės, turinčios didelį poveikį žemės ūkio valdai, ir kitais atvejais. Tokiais atvejais žemės ūkio veiklos subjektas

2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais