2018-09-28 Svarbi informacija! Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nespėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, dar gali tai padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.

2018-09-28  Svarbi informacija! Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nespėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, dar gali tai padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pvz., dėl paramos gavėjo mirties, ilgalaikio paramos gavėjo profesinio nedarbingumo, didelės gaivalinės nelaimės, turinčios didelį poveikį žemės ūkio valdai, ir kitais atvejais. Tokiais atvejais žemės ūkio veiklos subjektas

2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

Preliminariais duomenimis, pagrindiniu laikotarpiu pateiktos 126909 paraiškos, jose deklaruotas plotas – 2897448,3 ha. Palyginti su 2017 m., šiemet pateikta 689 paraiškomis mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 28 466 ha. 3127 pareiškėjai patys pateikė paraiškas, pasinaudoję Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo