Kokie dokumentai reikalingi kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimui?
Prašymas ŽŪIKVC, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) registravimo pažymėjimo kopija, narių atitinkančių ir neatitinkančių pasirinktą kriterijų sąrašai, pažyma apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams.

Kaip užpildyti pažymą dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pažymėjimo išdavimo?
Vadovaujantis kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-851.

Per kiek laiko išduodamas pažymėjimas?
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinus žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), per 5 dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

Kada išduodami kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pažymėjimai-dublikatai?
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri prarado pažymėjimą ir apie  tai raštu pranešė ŽŪIKVC, turi teisę teikti prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą. Gavęs raštišką kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą, ŽŪIKVC išduoda kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pažymėjimo dublikatą.