Kokia technika yra registruojama mūsų registre?


Traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

Pastaba. Sunkieji keturračiai, sniego motociklai ir motorinės rogės naujai neįregistruojami, o su įregistruotaisiais atliekami taisyklėse numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai. Vejapjovės pagal šias taisykles neregistruojamos.

Kokie dokumentai reikalingi norint įregistruoti techniką?


Traktoriams įregistruoti reikalingų dokumentų sąrašas pateiktas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Kur registruojama technika?


Traktorius registruoja savivaldybių administracijos.

Kokia tvarka taisomi netikslūs ar neišsamūs registro duomenys?


Netikslūs ar neišsamūs registro duomenys taisomi pateikus prašymą savivaldybės administracijai, kurioje įregistruota technika.

Kokiais būdais galima gauti pažymą?


Pažymos originalas siunčiamas paštu nurodytu adresu (gavėjui pageidaujant, siunčiama registruotu laišku), pažymų kopijos siunčiamos nurodytu el. paštu ir faksu.

Ar Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro pažyma mokama? Kokia šios pažymos kaina?


Taip, mokama. Įmokas reikia susimokėti „Luminor“  banke. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 754010042401552871. Įmokos kodai: pažymos neskubos tvarka (įmokos kodas 104036) kaina 2,32 Eur, pažymos skubos tvarka (įmokos kodas 104038) kaina 4,63 Eur.

Ar yra nustatytas juridinę galią turinčios pažymos galiojimo terminas?


Nenustatytas.

Kaip gauti juridinę galią turinčią pažymą iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro? Per kiek laiko išduodama pažyma? Kur galima rasti prašymo pavyzdį?


Parašyti prašymą ŽŪDC. Skubos tvarka pažyma išduodama per parą laiko, neskubos tvarka pažyma išduodama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo pavyzdį galima rasti čia.

Ar galima gauti pažymą apie techniką, registruotą kito asmens vardu?


Taip, paveldėjimo atveju. Tam reikalingi paveldėjimą įrodantys dokumentai, kitais atvejais – atstovavimo sutartis.

Kaip gauti išrašą?


Pateikti prašymą ŽŪDC.

Ar ši informacija yra mokama?


Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams (vienas išrašas) – 1,32 Eur (įmokos kodas 104033).

Per kiek laiko galima gauti išrašą?


Kiekvieno išrašo parengimas derinamas individualiai, bet vidutiniškai užtrunka apie 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Ar galima gauti registro statistinius duomenis?


Taip, galima. Vienkartinio duomenų teikimo atveju reikia pateikti prašymą ir nurodyti duomenų gavimo tikslą. Daugkartinio duomenų teikimo atveju pasirašoma duomenų teikimo sutartis.