Lietuvos jūrinės žvejybos laivyno darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir žvejybos regioną