Akvakultūros gamybai sunaudotų pašarų kiekio pasiskirstymas pagal pašarų tipą