Akvakultūros gamybai sunaudotų pašarų vertės pasiskirstymas pagal pašarų tipą