Ūkio subjektų, vykdžiusių akvakultūros gamybą ir jos realizaciją skaičius Lietuvoje