Lietuvos akvakultūros sektoriaus vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal akvakultūros metodą