• atlieka Informacinių sistemų administravimo skyriaus, Informacinių sistemų plėtros skyriaus ir Užduočių valdymo skyriaus veiklos organizavimą, koordinavimą, analizę ir kontrolę;
  • vykdo informacinių technologijų strateginį planavimą;
  • atlieka informacinių technologijų naujovių analizę ir vertina jų pritaikymo ŽŪIKVC galimybes;
  • nustato techninės ir programinės įrangos atnaujinimo poreikius;
  • teikia vadovybei pasiūlymų dėl techninės ir programinės įrangos įsigijimo;
  • informacinių technologijų bei programinėmis priemonėmis įgyvendina informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politiką, dalyvauja informacijos saugos ir kibernetinių incidentų tyrime bei jų šalinimo organizavime IT departamento kompetencijos ribose.

 

Departamento nuostatai