• teikia informaciją telefonu, atsako į elektroniniu paštu pateiktus klausimus;
 • priima besikreipiančių gyventojų prašymus, skundus;
 • sklandaus klientų / naudotojų aptarnavimo ir informavimo, taikant vieno langelio principą užtikrinimas, apklausų rezultatų tendencijas bei klientų / naudotojų atsiliepimų analizė;
 • klientams / naudotojams bendro ir (ar) asmeninio pobūdžio informacijos, konsultacijų apie teikiamas paslaugas teikimas;
 • užklausų ir incidentų, informacinių technologijų (toliau – IT) incidentų iš klientų / naudotojų priėmimas ir registravimas;
 • užklausų ir incidentų, IT incidentų klasifikavimas, valdymas, sprendimų pagal galimybes priėmimas, priskyrimas priežiūros grupei, specialistui;
 • užklausų ir incidentų, IT incidentų analizė, rekomendacijų teikimas;
 • pagalba klientams / naudotojams, informacijos dėl paslaugos užsakymo teikimas apie vykdomos užklausos ir incidento, IT incidento būseną;
 • klientų / naudotojų informavimas apie IT paslaugų sutrikimus;
 • klientų / naudotojų apklausų vykdymas;
 • pasiūlymų ir kitos informacijos dėl klientų / naudotojų aptarnavimo ir informavimo gerinimo teikimas;
 • svečių, interesantų ir klientų praėjimo į ŽŪIKVC patalpas administravimas;
 • oficialių ŽŪIKVC socialinių tinklų administravimas.

 

 Skyriaus nuostatai