KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJAI / ATSAKINGI ASMENYS

 

Eil. Nr.

Temos

Atsakingas / vykdantis asmuo (jį pavaduojantis asmuo) (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. paštas / telefono Nr.)

Data nuo kada dirbama su korupcijos prevencija

1.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

 

 

 

 

 

Audrius Penkauskas

Teisės skyrius,

Korupcijos prevencijos specialistas

 

 

 

 

 

audrius.penkauskas@vic.lt

(8 5) 266 5883

 

 

 

 

 

 

2021-02-18

2.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

3.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

4.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, surinkimas

5.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje