VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras renka ir kaupia įvairių žemės ūkio registrų ir informacinių sistemų duomenis. Turėdama prieiga prie šių duomenų ir pasitelkusi savo Bendrųjų reikalų skyrių, kuris atlieka su įmonės veikla susijusius skaitmeninės spaudos darbus, įmonė leidžia statistinius ir analitinius leidinius:

Agro Rinka

Apyskaita

Informacija apie Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai

Lietuvos ir ES žemės ūkio rinka 2007 m.