Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1349 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo” pakeitimo, registrų duomenys teikiami už nustatytą mokestį.

 

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai:

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 210086220
Sąskaitos Nr. LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas iš lentelės „Duomenų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis iš lentelės „Duomenų įkainiai ir įmokų kodai“

 

Duomenų įkainiai ir įmokų kodai:

Eil.

Nr.

Paslauga Įmokos dydis (eurais) Įmokos kodas
1. Ūkinių gyvūnų registro pagrindinio išrašo apie objektą / subjektą perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą (už duomenų vienetą) Už duomenų vienetą –
1,74 Eur
104001
2. Ūkinių gyvūnų registro pagrindinio išrašo su istorija apie objektą / subjektą perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą (už duomenų vienetą) Už duomenų vienetą –
1,74 Eur
104002
3. Gyvūnų augintinių registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų (už duomenų vienetą) Už duomenų vienetą –
2,00 Eur
104060
4. Gyvūnų augintinių registro objekto duomenų, registro duomenų teikėjo pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas (už vieną vienetą) 0,58 Eur 104061
5. Gyvūnų augintinių registro atnaujintų duomenų išrašo metinis abonentinis mokestis 1 850,00 Eur 104066
6. Gyvūnų augintinių registro atnaujintų duomenų išrašo mėnesinis abonentinis mokestis 150,00 Eur 104067
7. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų Už duomenų vienetą –
0,81 Eur
104021
8. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą Už duomenų vienetą –
0,87 Eur
104022
9. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams Už duomenų vienetą –
1,74 Eur
104023
10. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazės išrašo su nuolatiniu duomenų atnaujinimu metinis abonementinis mokestis 938,37 Eur 104029
11. Ūkininkų ūkių registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų Už duomenų vienetą
0,87 Eur
104011
12. Ūkininkų ūkių registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą Už duomenų vienetą –
0,93 Eur
104012
13. Ūkininkų ūkių registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams Už vieną išrašą –

1,81 Eur

104013
14. Ūkininkų ūkių registro duomenų bazės išrašo su nuolatiniu duomenų atnaujinimu metinis abonementinis mokestis 1000,93 Eur 104019
15. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų Už duomenų vienetą –
0,38 Eur
104031
16. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą Už duomenų vienetą –
0,43 Eur
104032
17. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams Už vieną išrašą –

1,32 Eur

104033
18. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazės išrašo su nuolatiniu duomenų atnaujinimu metinis abonementinis mokestis 469,18 Eur 104039