Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-996„Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-28 “Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1100 „Dėl atlyginimo už Gyvūnų augintinių registro duomenų, registro informacijos ir (arba) registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą dydžių sąrašo“ patvirtinti Gyvūnų augintinių registro išduodamų pažymų įkainiai ir Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus išduodamų pažymų įkainiai. Pažymos išduodamos tik gavus mokėjimą patvirtinantį banko išrašą arba mokėjimo nurodymą (banko kvitą).

Išduodamos šios pažymos:

 • apie laikomus ūkinius gyvūnus;
 • apie registruotus ūkinius gyvūnus;
 • apie sutartinius (sąlyginius) gyvulių vienetus (SGV);
 • apie žemės ūkio naudmenas;
 • apie azoto kiekį vienam hektarui;
 • apie ūkinių gyvūnų tankį žemės ūkio valdoje;
 • apie registruotus gyvūnus augintinius;
 • kitos.

Pažymai gauti pareiškėjas:

 • Parašo ŪGR arba GAR pažymos prašymą, kuriame nurodomi reikalaujami pateikti registro duomenys, pažymos pateikimo terminas ir siuntimo būdas;
 • Sumoka įmoką už pažymą (sumokėti už pažymą galima visuose bankuose, Lietuvos pašto skyriuose arba per e. bankininkystę), sumokėtos įmokos kvitą arba jo kopiją prideda prie prašymo;
 • Prašymą pateikia VĮ Žemės ūkio duomenų centrui paštu (adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius), el. p. pagalba@zudc.lt, asmeniškai arba per atstovą.
 • Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą, turi tai nurodyti prašyme.

ŪGR  ir GAR pažymų prašymų pavyzdžiai.

Pažymų įkainiai ir įmokų kodai

Pažymos tipas Įmokos dydis (eurais) Įmokos kodas Mokėjimo paskirtis
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas apie subjekto registruotus objektus registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
3,48 Eur
104006

(paprasta)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka apie subjekto registruotus objektus registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
6,08 Eur
104008

(paprasta skubi)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios išplėstinės pažymos išdavimas apie subjekto registruotus objektus registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
8,98 Eur
104007

(išplėstinė)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios išplėstinės pažymos išdavimas skubos tvarka apie subjekto registruotus objektus registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
16,80 Eur
104003

(išplėstinė skubi)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios išplėstinės pažymos išdavimas apie subjekto registruotus objektus su istorija registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
12,45 Eur
104004

(išplėstinė su istorija)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Ūkinių gyvūnų registro juridinę galią turinčios išplėstinės pažymos išdavimas skubos tvarka apie subjekto registruotus objektus su istorija registro duomenų gavėjams Už vieną pažymą –
24,04 Eur
104009

(išplėstinė skubi, su istorija)

už Ūkinių gyvūnų registro pažymą
Juridinę galią turinčios Gyvūnų augintinių registro pažymos apie subjekto registruotus objektus teikimas registro duomenų gavėjams (už vieną pažymą) Už vieną pažymą –

5,30 Eur

104062

(paprasta)

už Gyvūnų augintinių registro pažymą
Juridinę galią turinčios Gyvūnų augintinių registro pažymos apie subjekto registruotus objektus per vieną darbo dieną teikimas registro duomenų gavėjams (už vieną pažymą) Už vieną pažymą –

9,10 Eur

104063

(paprasta skubi)

už Gyvūnų augintinių registro pažymą
Juridinę galią turinčios Gyvūnų augintinių registro išplėstinės pažymos apie subjekto registruotus objektus teikimas gavėjams (už vieną pažymą) Už vieną pažymą –

10,70 Eur

104064

(išplėstinė)

už Gyvūnų augintinių registro pažymą
Juridinę galią turinčios Gyvūnų augintinių registro išplėstinės pažymos apie subjekto registruotus objektus teikimas per vieną darbo dieną registro duomenų gavėjams (už vieną pažymą) Už vieną pažymą –

18,50 Eur

104065

(išplėstinė skubi)

už Gyvūnų augintinių registro pažymą

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 306205513
Sąskaitos Nr. LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“

Pažymų teikimas

 • Pažymos išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir mokėjimo kvitą ar kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro skyriuje.
 • Skubos tvarka pažymos išduodamos per 3 darbo dienas gavus prašymą ir mokėjimo kvitą ar kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro skyriuje.
 • Parengtos pažymos siunčiamos užsakovui jo prašyme nurodytu korespondencijos adresu arba užsakovo atsiimamos asmeniškai, jeigu toks pageidavimas buvo nurodytas prašyme.
 • Pareiškėjui pageidaujant pažyma papildomai išsiunčiama nurodytu faksu ar elektroniniu paštu.
 • Jei pažymos pageidauja pareiškėjo atstovas, jis kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį ir atstovavimą liudijantį dokumentą ar jų kopijas.
 • Pažymos neatlygintinai teikiamos užsakovams, nurodytiems žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakyme Nr. 3D-451 „Dėl gyvulių registro reorganizavimo į ūkinių gyvūnų registrą“.