Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išduodamos pažymos yra atlygintinos.

Pažymai gauti pareiškėjas:

  • Parašo prašymą, kuriame nurodomi reikalaujami pateikti registro duomenys, pažymos pateikimo terminas ir siuntimo būdas;
  • Sumoka įmoką už pažymą (bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuose arba per e. bankininkystę), jei norima pažymos skubos tvarka –  sumokėtos įmokos kvitą arba jo kopiją prideda prie prašymo;
  • Prašymą atsiunčia VĮ Žemės ūkio duomenų centrui paštu (adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius), el. paštu pagalba@zudc.lt, pateikia asmeniškai arba per atstovą.
 • Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą, turi tai nurodyti prašyme.

Pažymų įkainiai ir įmokų kodai

Pažymos tipas Įmokos dydis (litais / eurais) Įmokos kodas Mokėjimo paskirtis Mokėjimas per bankus
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas Už vieną technikos priemonę – 2,32 Eur 104036 už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro registro pažymą Mokėti per „Swedbank“
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka Už vieną technikos priemonę – 4,63 Eur 104038 už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro registro pažymą Mokėti per „Swedbank“

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 306205513
Sąskaitos Nr. LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“

Pažymų teikimas

 • Pažymos parengiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir mokėjimo kvitą arba jo kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio technikos registro skyriuje.
 • Skubos tvarka pažymos parengiamos per 1 darbo dieną gavus prašymą ir apmokėjimo patvirtinimą.
 • Parengtos pažymos siunčiamos užsakovui jo prašyme nurodytu korespondencijos adresu arba užsakovo atsiimamos asmeniškai, jeigu toks pageidavimas buvo nurodytas prašyme.
 • Pareiškėjui pageidaujant pažyma papildomai išsiunčiama nurodytu faksu ar elektroniniu paštu.
 • Jei pažymos pageidauja pareiškėjo atstovas, jis kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį ir atstovavimą liudijantį dokumentą ar jų kopijas.