Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo“, VĮ Žemės ūkio duomenų centro išduodamos pažymos yra atlygintinos.

Išduodamos šios pažymos:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymos:

 • apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV);
 • apie produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED);
 • apie žemės ūkio valdos įregistravimą;
 • kad mano vardu nėra ir nebuvo įregistruota žemės ūkio valda;
 • apie partnerystę žemės ūkio valdoje;
 • apie valdoje vykdomas ekonominės veiklos rūšis;
 • apie valdoje naudojamus žemės sklypus;
 • išplėstinė pažyma apie žemės ūkio valdą;
 • kita apie žemės ūkio valdą.

Ūkininkų ūkių registro pažymos:

 • apie ūkininko ūkio įregistravimą;
 • apie partnerystę ūkininko ūkyje;
 • apie ūkininko ūkyje vykdomas ekonominės veiklos rūšis;
 • apie ūkininko ūkyje naudojamus žemės sklypus;
 • kad niekada nebuvau įregistravęs (-usi) ūkininko ūkio, taip pat niekada nebuvau ūkininko partneris (-ė);
 • išplėstinė pažyma apie ūkininko ūkį;
 • kita apie ūkininko ūkį.

Norėdamas gauti pažymą pareiškėjas:

 • parašo prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, asmens arba įmonės kodą, korespondencijos adresą ir telefono Nr., žemės ūkio valdos arba ūkininko ūkio kodą, pageidaujamus pateikti registrų duomenis, pažymos pateikimo terminą ir siuntimo būdą, jeigu yra, išvardija pridedamus dokumentus;
 • sumoka įmoką už pažymą, sumokėtos įmokos kvitą arba jo kopiją prideda prie prašymo;
 • prašymą pateikia VĮ Žemės ūkio duomenų centrui paštu (atsiunčia adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius), el. paštu pagalba@zudc.lt, asmeniškai arba per atstovą.

Klientai priimami antradieniais nuo 8.00 iki 18.00 val., o trečiadienį – ketvirtadienį, nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka visomis darbo dienomis yra nuo 12.00 val. iki 12.45 val.


Maloniai prašome, kad, prieš atvykdami pateikti prašymus, atsiimti blankų, pažymų, kitų dokumentų, informuotumėte Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus el. paštu pagalba@zudc.lt arba tel. 8 5 266 0620.

Prašymo Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymai gauti formą galite rasti čia.
Prašymo Ūkininkų ūkių registro pažymai gauti formą galite rasti čia.

Pažymų įkainiai ir įmokų kodai

PažymosĮmokos dydis
(eurais )
Įmokos kodasMokėjimo paskirtisMokėjimas per bankus
Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimasUž vieną pažymą –
2,9 Eur
104026
už Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymąMokėti per „Swedbank“
Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka
Už vieną pažymą –
5,79 Eur
104028už Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymąMokėti per „Swedbank“
Ūkininkų ūkių registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimasUž vieną pažymą –
2,32 Eur
104016už Ūkininkų ūkių registro pažymąMokėti per „Swedbank“
Ūkininkų ūkių registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarkaUž vieną pažymą –
4,63 Eur
104018už Ūkininkų ūkių registro pažymąMokėti per „Swedbank“

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjasVĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas306205513
Sąskaitos Nr.LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas„Luminor Bank“, AB
Įmokos kodasiš lentelėsPažymų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtisiš lentelėsPažymų įkainiai ir įmokų kodai“

Pažymų teikimas

 • Pažymos išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio duomenų centro Žemės ūkio subjektų registrų skyriuje.
 • Skubos tvarka pažymos išduodamos per 1 darbo dieną gavus prašymą ir informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio duomenų centro Žemės ūkio subjektų registrų skyriuje.
 • Pažymos pasirašomos elektroniniu parašu.
 • Parengtos pažymos kartu su metaduomenų kortele siunčiamos pareiškėjui prašyme nurodytu elektroniniu paštu arba užsakovo atsiimamos asmeniškai, jeigu toks pageidavimas buvo nurodytas prašyme.
 • Pareiškėjui pageidaujant pažyma papildomai išsiunčiama prašyme nurodytu korespondencijos adresu.
 • Jei pažymos pageidauja pareiškėjo atstovas, jis kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas.

 

ŽINOTINA: Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną arba valstybės lygio ekstremaliąją padėtį asmenims teikiamos tik elektroninės paslaugos. Klientai negalės užsisakyti pažymų ar jas atsiimti atvykę į ŽŪDC. Prašymus šiuo laikotarpiu kviečiame teikti paštu arba el. paštu pagalba@zudc.lt.