Prašymo pavadinimas Atsakingas skyrius
1. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
2. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Ūkininkų ūkių registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
3. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro Žemės ūkio technikos registro skyrius
4. Prašymas dėl galvijo paso (ir pakartotinio) išdavimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
5. Prašymas išduoti pažymą iš Ūkinių gyvūnų registro (apie laikomus ūkinius gyvūnus, laikytus ūkinius gyvūnus, deklaruotus ūkinius gyvūnus, sutartinius (sąlyginius) gyvulių vienetus (SGV), žemės ūkio naudmenis, azoto kiekį vienam hektarui, gyvulių tankį žemės ūkio valdoje ir kt.). Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
6. Prašymas dėl paramos už pieną ir (ar) ūkinius gyvūnus apskaičiavimo Gyvūnų produktų apskaitos skyrius
7. Prašymas dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento dublikato išdavimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
8. Prašymas prisijungti prie Ūkinių gyvūnų registro programų. Visiems išskyrus ūkinių gyvūnų laikytojus su prašymu būtina pateikti konfidencialumo pasižadėjimą Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
9. Prašymas prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro programos. Su prašymu būtina pateikti konfidencialumo pasižadėjimą Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
10. Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Prašymo forma, kai atstovaujamas 1 asmuo (pritaikyta pildyti  kompiuteriu):Atsisiųsti (Microsoft Word)Atsisiųsti  (PDF)Prašymo forma, kai atstovaujamas daugiau negu 1 asmuo (pritaikyta pildyti  kompiuteriu):

Atsisiųsti (Microsoft Word)

Atsisiųsti   (PDF)

Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro.

Supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, pasirinkus viešąją ar administracinę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas“ įgaliojimo turinyje (aprašyme) turi būti nurodytas šis tekstas: „atstovauti man valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre tvarkant reikalus, susijusius su Paraiškų priėmimo informacinės sistemos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis; teikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką; registruoti augalų apsaugos produktais apdorojamus plotus arba sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, sėją; registruoti išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus; įvesti duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus; pildyti žemės ūkio darbų apskaitos žurnalus; taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu“.

Prašymo pateikimo per e. pristatymo informacinę sistemą instrukcija

Geografinių informacinių sistemų skyrius
11. Prašymas pateikti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis. Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro. Supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, pasirinkus viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ įgaliojimo turinyje (aprašyme) turi būti nurodytas šis tekstas: „atstovauti mano interesams valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre, pasirašyti mano vardu prašymus ir gauti visus prašymuose nurodytus duomenis ar dokumentus, kurie registruoti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, deklaruotų laukų grafinius duomenis, žemėlapių fragmentus su juose nurodytais deklaruotais laukais ir kt.)“.Prašymo pateikimo per e. pristatymo informacinę sistemą instrukcijaDeklaruotų laukų grafinių duomenų rinkinio pavyzdys Geografinių informacinių sistemų skyrius
12. Prašymas pateikti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentą (-us). Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro. Supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, pasirinkus viešąją ar administracinę paslaugą Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ įgaliojimo turinyje (aprašyme) turi būti nurodytas šis tekstas „atstovauti mano interesams VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, pasirašyti mano vardu prašymus ir gauti visus prašymuose nurodytus duomenis ar dokumentus, kurie registruoti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, deklaruotų laukų grafinius duomenis, žemėlapių fragmentus su jame nurodytais deklaruotais laukais ir kt.)“.Prašymo pateikimo per e. pristatymo informacinę sistemą instrukcijaŽemėlapio fragmento pavyzdys Geografinių informacinių sistemų skyrius
13. Prašymas įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
14. Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
15. Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis neįvykus pokyčių Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
16. Prašymas pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
17. Prašymas pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją mirus valdytojui
Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
18. Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
19. Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro mirus valdytojui Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
20. Prašymas įtraukti asmenį, įgaliotą atstovauti žemės ūkio valdos valdytojui, į žemės ūkio valdos duomenis Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
21. Prašymas įtraukti pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo skaičiuojant EDV arba VED Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
22. Prašymas patikslinti pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo skaičiuojant EDV arba VED Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
23. Prašymas prisijungti prie Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos Visiems išskyrus ūkinių gyvūnų laikytojus su prašymu būtina pateikti konfidencialumo pasižadėjimą Veislinių gyvulių apskaitos skyrius
24. Prašymas parduoti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelę Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
25. Prašymas perskaičiuoti galvijo kraujo laipsnį ir pakeisti galvijo veislės pavadinimą Veislinių gyvulių apskaitos skyrius

Informuojame, kad susidariusią permoką arba klaidingai įmokėtą pinigų sumą į vieną iš ŽŪDC turimų atsiskaitomųjų sąskaitų:
1. LT75 4010 0424 0155 2871 –  „Luminor Bank AS“
2. LT98 7044 0600 0582 6482 –   AB SEB bankas
3. LT09 7300 0100 9823 2861 –  „Swedbank“ AB
ir norint ją susigrąžinti, prašome pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija: kas atliko mokėjimą (vardas, pavardė/ įmonės pavadinimas); kada buvo atliktas mokėjimas; į kokio banko ŽŪDC esamą atsiskaitomąją sąskaitą jis atliktas; kokią pinigų sumą Jums turime grąžinti ir į kokią atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymo dėl klaidingai pervestos pinigų sumos grąžinimo šabloną rasite čia Prašymas