Prašymo pavadinimas Atsakingas skyrius
1. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
2. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Ūkininkų ūkių registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
3. Prašymas išduoti juridinę galią turinčią pažymą iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro Žemės ūkio technikos registro skyrius
4. Prašymas pripažinti žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) Žemės ūkio technikos registro skyrius
5. Prašymas dėl galvijo paso (ir pakartotinio) išdavimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
6. Prašymas išduoti pažymą iš Ūkinių gyvūnų registro (apie laikomus ūkinius gyvūnus, laikytus ūkinius gyvūnus, deklaruotus ūkinius gyvūnus, sutartinius (sąlyginius) gyvulių vienetus (SGV), žemės ūkio naudmenis, azoto kiekį vienam hektarui, gyvulių tankį žemės ūkio valdoje ir kt.). Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
7. Prašymas dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
8. Prašymas dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
9. Prašymas dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
10. Prašymas dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
11. Prašymas prisijungti prie Ūkinių gyvūnų registro programų

Visiems išskyrus ūkinių gyvūnų laikytojus su prašymu būtina pateikti konfidencialumo pasižadėjimą

Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
12. Prašymas prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro programos

Su prašymu būtina pateikti konfidencialumo pasižadėjimą

Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
13. Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos

Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro.

Prašymo pateikimo per e. pristatymo informacinę sistemą instrukcija

Geografinių informacinių sistemų skyrius
14. Prašymas įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
15. Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
16. Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis neįvykus pokyčių Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
17. Prašymas pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
18. Prašymas pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją mirus valdytojui
Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
19. Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
20. Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro mirus valdytojui Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
21. Prašymas įtraukti asmenį, įgaliotą atstovauti žemės ūkio valdos valdytojui, į žemės ūkio valdos duomenis Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
22. Prašymas įtraukti pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo skaičiuojant EDV arba VED Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
23. Prašymas patikslinti pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo skaičiuojant EDV arba VED Žemės ūkio subjektų registrų skyrius

Informuojame, kad susidariusią permoką arba klaidingai įmokėtą pinigų sumą į vieną iš ŽŪIKVC turimų atsiskaitomųjų sąskaitų:
1. LT75 4010 0424 0155 2871, AB DNB bankas
2. LT98 7044 0600 0582 6482, AB SEB bankas
3. LT09 7300 0100 9823 2861 “Swedbank“ AB,
ir norint ją susigrąžinti, prašome pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija: kas atliko mokėjimą (vardas, pavardė/ įmonės pavadinimas); kada buvo atliktas mokėjimas; į kokio banko ŽŪIKVC esamą atsiskaitomąją sąskaitą jis atliktas; kokią pinigų sumą Jums turime grąžinti ir į kokią atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymo dėl klaidingai pervestos pinigų sumos grąžinimo šabloną rasite čia Prašymas