VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. iš 12 852 pieno gamintojų supirko 1 009,20 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn. –1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ rugsėjo mėn. –1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,6 proc. arba 16,10 tūkst. t. Per 2023 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 123,87 tūkst. t pieno arba 3,8 proc. mažiau nei 2023 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., sumažėjo 31,7 proc. ir sudarė 284,16 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina, 2023 m. rugsėjo mėnesį palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,5 proc.

2023 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

2023 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,10 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 3,8 proc. ir siekė 351,56 Eur, o, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., ji buvo 33,2 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,14 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 399,59 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., ši pieno kaina padidėjo 3,1 proc. (2022  m. rugsėjo mėn. ji buvo 581,23 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. rugsėjo mėn., palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,8 proc. ir buvo 317,54 Eur/t Eur už t (2022 m. rugsėjo mėn. – 451,55  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 435,4 Eur/t ir, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., buvo 109,9 Eur/t arba 20,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 360,0 Eur/t, Lenkijoje – 405,4 Eur/t, Estijoje – 390,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 132,6 Eur/t arba 26,9 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 126,4 Eur/t arba 23,8 proc., Estijoje kaina sumažėjo 110,5 Eur/t arba 22,1 proc.

2023 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 845,36 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,44 tūkst. t arba 3,67 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 163,84 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn., sumažėjo 19,77 tūkst. t arba 10,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. spalio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 21,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,2 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 26,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,1 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 1,6 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš ūkių, laikančių 1–5 karves ir ūkių, kurie laiko 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. sumažėjo 7,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 10,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,1 proc. – nuo 844,36  tūkst. t (2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn.) iki 845,00 tūkst. t (2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 219,85 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,4 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,85 tūkst. gamintojų, kurie laiko 207,37 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.219 433,371 345
Alytaus r. sav.67720 922,904 966
Anykščių r. sav.20814 432,653 213
Birštono sav.14189,77139
Biržų r. sav.39522 429,375 168
Druskininkų sav.31327,44136
Elektrėnų sav.42620,35214
Ignalinos r. sav.423 865,281 001
Jonavos r. sav.3313 140,652 082
Joniškio r. sav.3919 779,843 771
Jurbarko r. sav.52320 390,595 085
Kaišiadorių r. sav.1062 408,47850
Kalvarijos sav.21917 573,963 335
Kauno r. sav.7226 596,444 267
Kazlų Rūdos sav.799 133,091 744
Kelmės r. sav.88932 324,527 789
Klaipėdos r. sav.12315 411,403 101
Kretingos r. sav.12110 068,091 969
Kupiškio r. sav.28013 328,673 135
Kėdainių r. sav.11335 670,355 948
Lazdijų r. sav.52316 725,853 602
Marijampolės r.21732 602,025 292
Mažeikių r. sav.19213 311,193 104
Molėtų r. sav.1784 893,881 381
Pagėgių sav.29732 489,326 825
Pakruojo r. sav.3055 629,208 547
Panevėžio r. sav.12141 671,447 268
Pasvalio r. sav.19050 133,269 660
Plungės r. sav.31731 031,366 215
Prienų r. sav.31912 248,123 214
Radviliškio r. sav.22431 067,606 223
Raseinių r. sav.61525 808,096 505
Rietavo sav.16511 822,202 366
Rokiškio r. sav.17110 054,852 632
Skuodo r. sav.45139 286,597 990
Tauragės r. sav.58532 813,367 300
Telšių r. sav.54241 693,609 069
Trakų r. sav.44926,62276
Ukmergės r. sav.1768 365,642 080
Utenos r. sav.16112 161,242 820
Varėnos r. sav.71857,51312
Vilkaviškio r. sav.60415 310,774 251
Vilniaus m. sav.241 651,90345
Vilniaus r. sav.00,000
Zarasų r. sav.1052 750,55785
Šakių r. sav.31866 285,5810 592
Šalčininkų r. sav.1092 618,51672
Šiaulių r. sav.10124 314,284 365
Šilalės r. sav.1 18561 096,0213 946
Šilutės r. sav.68636 758,999 227
Širvintų r. sav.861 239,20465
Švenčionių r. sav.183 536,02782
Iš viso12 8521 009 202207 369