Pieno rinka

 

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

1 pav. Ūkių, laikančių karves, ir karvių skaičius 2020-2024 m.
2 pav. Pieninių veislių karvių skaičiaus pasiskirstymas savivaldybėse
3 pav.  Ūkių, laikančių karves, ir karvių skaičius sausio 1 d.
4 pav. Pieninių veislių karvių ir iš jų tiriamųjų karvių skaičius sausio 1 d.
5 pav. Ūkių, laikančių pieninių veislių karves, ir iš jų ūkių, tiriančių karves, skaičius sausio 1 d.
6 pav. Karvių skaičius pagal ūkio dydį sausio 1 d.
7 pav. Pieno ūkių skaičius pagal ūkio dydį sausio 1 d.
8 pav. Karvių skaičiaus pokytis 2020-2024 m. sausio 1 d., pagal ūkio dydį
9 pav. Pieno ūkių skaičiaus pokytis 2020-2024 m. sausio 1 d., pagal ūkio dydį

Daugiau informacijos:
https://zudc.lt/statistika/

Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras, Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinė sistema © VĮ ŽŪDC