Sveiki, Jūs apsilankėte Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) portale

Paraiškų priėmimo informacinė sistema (PPIS) skirta priimti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, informuoti bičių laikytojus apie žemės plotus, kuriuos numatoma purškti augalų apsaugos produktais, pranešti apie neatitikimus apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT, pagal kurio duomenis apskaičiuojamas žemės mokestis

Vaizdo įrašai

1) Bendroji apžvalga. Įrankių pristatymas
2) Paraiškos kūrimas ir pildymas
3) Paraiškos lauko redagavimas
4) Paraiškos klaidų taisymas, tvirtinimas
ir patvirtintų duomenų keitimas

5) Greitas paraiškos pateikimas nuo
sukūrimo iki patvirtinimo

6) Žuvusių pasėlių plotų nustatymo
funkcinis komponentas

Pasirinkite elektroninę paslaugą (ūkininkams):