Kontrolinis žemės sklypas (KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų rinkinyje KŽS_DR5LT. Kontrolinio žemės sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti, t. y. kontroliniame žemės sklype visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su šio kontrolinio žemės sklypo tinkamu paramai skirti plotu.

Norėdami peržiūrėti kontrolinio žemės sklypo ribas į paieškos langą įveskite kontrolinio žemės sklypo numerį, kurio struktūra yra XXXXXX-XX, kur “X” yra skaičius.

[iframe http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4f13ef656cba469caefd71da2b36671c]