Informacija apie 2023 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2023 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. 2023 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. 2019-2023 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2023m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

11. Aromatinių medicininių prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017 2021-m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2023 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2017–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

23. Fizinių ir juridinių asmenų 2023 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2023 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2023 m. Atsisiųsti:*.xlsx  *.pdf

27. 2023 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones  Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

28. Informacija apie 2023 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, ekologines sistemas, strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones Atsisiųsti: *.xlsx  *.pdf

Informacija apie 2022 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2022 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

4. 2022 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. 2019-2022 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2022m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2022 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2017–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

23. Fizinių ir juridinių asmenų 2022 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2022 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2022 m. Atsisiųsti:*.xlsx  *.pdf

27. 2022 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones  Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

28. Kraštovaizdžio elementai ir EASV 2022 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

Informacija apie 2021 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2021 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. 2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. 2019-2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2021m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Aromatinių medicininių prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017 2021-m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2021 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2017–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
23. Fizinių ir juridinių asmenų 2021 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2021 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf
27. 2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

28. Kraštovaizdžio elementai ir EASV 2021 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

Informacija apie 2020 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2020 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. 2020 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. 2019-2020 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruotų aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2020 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2017–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
23. Fizinių ir juridinių asmenų 2020 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2020 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
27. 2020 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones  Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

Informacija apie 2019 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2019 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. 2019 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. 2018-2019 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruotų aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2019 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
23. Fizinių ir juridinių asmenų 2019 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2019 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2019 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

Informacija apie 2018 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie 2018 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. 2018 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. 2018 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Deklaruotų aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
23. Fizinių ir juridinių asmenų 2018 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2018 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2017 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Bendras deklaruoto plotas, laukų, paraiškų skaičiaus 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, 2012–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotai 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Žieminių javų plotų palyginimas 2016–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Vasarinių javų plotų palyginimas 2016–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Ankštinių javų plotų palyginimas 2016–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Techninių augalų plotų palyginimas 2016–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2016–2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Sodų ir uogynų plotų palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pievų plotų palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Deklaruotų plotų pagal Kaimo plėtros programos priemones palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
18. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės MPŪV palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
19. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės „Natura 2000“ palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
20. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonių susijusių su apželdinimu mišku palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
21. Deklaruotų plotų ir pateiktų paraiškų skaičiaus palyginimas pagal susietąją paramą už plotą 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
22. Juridinių ir fizinių asmenų deklaruotų plotų palyginimas 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
23. Juridinių ir fizinių asmenų ploto ir skaičiaus pasiskirstymas pagal intervalus 2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
24. Jaunųjų ūkininkų pateiktų paraiškų ir deklaruoto ploto palyginimas 2016-2017 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2016 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Bendras deklaruoto plotas, laukų, paraiškų skaičiaus 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, 2012–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotai 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Žieminių javų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Vasarinių javų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Ankštinių javų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Techninių augalų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Sodų ir uogynų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2015–2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Deklaruotų plotų pagal Kaimo plėtros programos priemones palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės “Ekologinis ūkininkavimas” palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės “Agrarinė aplinkosauga ir klimatas” veiklas 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
18. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės MPŪV palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
19. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonės “Natura 2000” palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
20. Deklaruotų plotų pagal KPP priemonių susijusių su apželdinimu miškų palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
21. Deklaruotų plotų ir pateiktų paraiškų skaičiaus palyginimas pagal susietąją paramą už plotą 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
22. Juridinių ir fizinių asmenų deklaruotų plotų palyginimas 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
23. Juridinių ir fizinių asmenų ploto ir skaičiaus pasiskirstymas pagal intervalus 2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
24. Jaunųjų ūkininkų pateiktų paraiškų ir deklaruoto ploto palyginimas 2015-2016 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
25. Deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymas 2016 m. (žemėlapis) Atsisiųsti: *.jpg  *.pdf
26. Didžiausi deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai 2016 m. (grafikas) Atsisiųsti: *.docx *.pdf

Informacija apie 2015 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Bendras deklaruoto plotas, laukų, paraiškų skaičiaus 2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, laukų, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis elektronine bankininkyste 2010–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotai 2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes 2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Žieminių javų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Vasarinių javų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Ankštinių javų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Techninių augalų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Aromatinių, medicininių, prieskoninių augalų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Sodų ir uogynų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2014–2015 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Deklaruoti pasėliai Lietuvoje 2015 m. (grafikai). Atsisiųsti:  *.pdf

Informacija apie 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Bendro deklaruoto ploto, laukų, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis elektronine bankininkyste 2010–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2012–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Deklaruotų kanapių plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2013–2014 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę palyginimas 2013–2014 m. (Agrarinė aplinkosauga). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
16. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę palyginimas 2013–2014 m. (Natura 2000 ir Mažiau palankios ūkininkauti vietovės – MPŪV). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
17. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę palyginimas 2013–2014 m. (Apželdinimas mišku ir Miško aplinkosaugos išmokos). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf


Informacija apie 2013 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Bendro deklaruoto ploto, laukų, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis elektronine bankininkyste 2010–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2012–2013 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę palyginimas 2012–2013 m. (Agrarinė aplinkosauga). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę palyginimas 2012–2013 m. (Natura 2000 ir Mažiau palankios ūkininkauti vietovės – MPŪV). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf


Informacija apie 2012 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Bendro deklaruoto ploto, laukų, paraiškų skaičiaus palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2011-2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2011-2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2011–2012 m. (agrarinė aplinkosauga). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2011–2012 m. (Natura 2000 ir mažiau palankios ūkininkauti vietovės – MPŪV). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis elektronine bankininkyste. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
 

Informacija apie 2011 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų, laukų skaičiaus palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, pasėlių, miškų ir kitų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10.Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2010–2011 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2010–2011 m. (Ekologinis ūkininkavimas). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2010–2011 m. (MPŪV – Mažiau palankios ūkininkauti vietovės). Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf


Informacija apie 2010 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Deklaruotų plotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ palyginimas. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2009–2010 m. pagal savivaldybes. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų žieminių ir vasarinių grūdinių pasėlių plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų žieminių ir vasarinių varpinių javų plotų palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Pareiškėjų skaičius ir bendro ploto palyginimas 2009–2010 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2009 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2007–2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruoti energetinių augalų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2009 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2008 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruoti energetinių augalų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2008 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2007 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruoti energetinių augalų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2007 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2006 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2006 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2005 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus


1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2005 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Informacija apie 2004 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje 2003–2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Ūkių grupavimas pagal deklaruotą žemės plotą (ha). Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacija apie žemės ūkio subjektų pasiskirstymą pagal ūkio dydį 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Informacija apie deklaruotus žemės ūkio kultūrų plotus Lietuvoje 1999–2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Informacija apie augintojus, deklaravusius žemės ūkio kultūrų plotus Lietuvoje 1999–2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2004 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų pasiskirstymas pagal ūkių kategorijas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

Informacija apie 2003 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Paraiškų skaičius, bendras deklaruotas plotas Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Deklaruotos ariamos žemės struktūra Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti sodų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti uogynų plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti grikių plotai Lietuvoje 2003 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

Informacija apie 2002 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Bendras deklaruotas žemės plotas Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūra Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų pasiskirstymas pagal ūkio kategorijas 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Deklaruotos ariamos žemės struktūra Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Pateiktų deklaracijų skaičius Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Ūkių pasiskirstymas pagal stambumą Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Ūkių pasiskirstymas pagal kategorijas 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti grūdinių augalų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti rugių plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti vasarinių varpinių javų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruoti grikių plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Deklaruoti sėklinių augalų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Deklaruoti pašarinių augalų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
18. Deklaruoti sodų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
19. Deklaruoti uogynų plotai Lietuvoje 2002 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

Informacija apie 2001 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Bendras deklaruotas žemės plotas Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūra Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų pasiskirstymas pagal ūkio kategorijas 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Deklaruotos ariamos žemės struktūra Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Ūkių pasiskirstymas pagal kategorijas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Ūkių pasiskirstymas pagal stambumą Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Pateiktų deklaracijų skaičius Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti vasarinių varpinių javų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti grikių plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti ankštinių javų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruoti sėklinių augalų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruoti pašarinių augalų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2001 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

Informacija apie 2000 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Deklaruoti pasėlių plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendras deklaruotas žemės plotas Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacija apie deklaruotus žemės ūkio kultūrų plotus Lietuvoje 1999–2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Informacija apie statistinius ir deklaruotus pasėlių plotus Lietuvoje. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Ūkiai, deklaravę pasėlių plotus 2000 m., pagal stambumą. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūra Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruotos ariamos žemės struktūra Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti mažo našumo žemės plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti ankštinių kultūrų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruoti techninių augalų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruoti pašarinių augalų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Deklaruoti sėklinių augalų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Deklaruoti sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Deklaruoti grikių plotai Lietuvoje 2000 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf

Informacija apie 1999 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

1. Deklaruoti pasėlių plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendras deklaruotas žemės plotas Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Asmenų, deklaravusių pasėlius, skaičius pagal ūkių kategorijas 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. Deklaruoti žieminių javų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. Deklaruoti vasarinių javų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruoti ankštinių kultūrų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruoti linų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruoti cukrinių runkelių plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruoti rapsų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruoti bulvių plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Deklaruoti atviro grunto ir uždaro grunto daržovių plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruoti verslinių sodų ir uogynų plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruoti grikių plotai Lietuvoje 1999 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf