Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių metinės suvestinės

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2017 m.  (317 žemės ūkio įmonės: 181 ŽŪB, 93 AB ir UAB, 40 kooperatyvai, 3 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2016 m.  (327 žemės ūkio įmonės: 195 ŽŪB, 94 AB ir UAB, 32 kooperatyvai, 6 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2015 m. (319 žemės ūkio įmonių: 193 ŽŪB, 90 AB ir UAB, 30 kooperatyvai, 6 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2014 m.  (321 žemės ūkio įmonė: 186 ŽŪB, 104 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2013 m.  (321 žemės ūkio įmonės: 187 ŽŪB, 103 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2012 m.  (309 žemės ūkio įmonės: 194 ŽŪB, 85 AB ir UAB, 25 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2011 m.  (294 žemės ūkio įmonės: 182 ŽŪB, 84 AB ir UAB, 25 kooperatyvai, 3 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės (toliau – įmonės), vykdydamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-856 ,„Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 2.2 papunktį, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) turi pateikti užpildytas Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formas už ataskaitinius metus.
Užpildytos formos „Excel“ formatu pateikiamos ŽŪIKVC el. paštu osf@vic.lt, o atspausdintos ir pasirašytos siunčiamos paštu adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius. Forma turi būti pateikta iki einamųjų metų birželio 1 d. Įmonės, kurių finansiniai metai yra ūkiniai metai, turi pateikti praėjusių ūkinių metų duomenis.
Jeigu turite klausimų dėl formos pildymo, prašome kreiptis tel. (8 5) 266 5997 ir (8 5) 211 1521 arba el. paštu osf@vic.lt.

Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) forma pildymui