• registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
  • redaguoja rengiamus dokumentus;
  • tvarko generalinio direktoriaus įsakymus ir pavedimus veiklos klausimais;
  • registruoja ir saugo įmonės sutartis;
  • rengia, tvarko ir saugo visus dokumentus, susijusius su ŽŪIKVC personalo valdymo klausimais: organizuoja darbuotojų atrankas, rengia, tvarko darbo sutartis ir generalinio direktoriaus įsakymus įdarbinimo, atostogų, komandiruočių ir kitais klausimais;
  • užtikrina ŽŪIKVC techninę ir ūkio priežiūrą;
  • organizuoja, vykdo remonto ir profilaktikos darbus, užtikrindami nepertraukiamą ŽŪIKVC funkcionavimą;
  • organizuoja ŽŪIKVC autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
  • užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijos vykdymą.

Skyriaus nuostatai (Šiuo metu informacija ruošiama).