• registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
  • redaguoja rengiamus dokumentus;
  • tvarko generalinio direktoriaus įsakymus ir pavedimus veiklos klausimais;
  • registruoja ir saugo įmonės sutartis;
  • teikia informaciją telefonu, atsako į elektroniniu paštu pateiktus klausimus;
  • priima besikreipiančių gyventojų prašymus, skundus;
  • praneša informacinių sistemų naudotojams ir įmonės atsakingiems darbuotojams apie informacinių technologijų sistemų paslaugų sutrikimus;
  • rengia, tvarko ir saugo visus dokumentus, susijusius su ŽŪIKVC personalo valdymo klausimais: organizuoja darbuotojų atrankas, rengia, tvarko darbo sutartis ir generalinio direktoriaus įsakymus įdarbinimo, atostogų, komandiruočių ir kitais klausimais.

Skyriaus nuostatai