• organizuoti ŽŪIKVC dokumentų valdymą, užtikrinant greitą ir tikslią dokumentų apyvartą, administruoti ir pagal kompetenciją užtikrinti dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ (toliau – „Avilys“) nepertraukiamą veikimą ir sklandų naudojimą;
  • organizuoti ŽŪIKVC personalo valdymo procesą, rengti ir tvarkyti personalo valdymo ir administravimo dokumentus, rengti vidaus teisės aktų projektus ar jų pakeitimus/ atnaujinimus personalo valdymo ir administravimo srityje;
  • užtikrinti arba organizuoti nepertraukiamą ŽŪIKVC infrastruktūros funkcionavimą, plėtrą, modernizavimą, vykdyti jos stebėseną ir priežiūrą;
  • organizuoti ŽŪIKVC darbo, gaisrinės ir civilinės saugos priežiūros ir administravimo funkciją.

Skyriaus nuostatai