• kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos lėšos;
  • vykdo finansų kontrolę;
  • vykdo ŽŪIKVC lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;
  • apskaičiuoja ir išmoka ŽŪIKVC darbuotojams darbo užmokestį.

Finanasų ir startegijos skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai (Šiuo metu informacija atnaujinama).