• įgyvendina ir tobulina Paraiškų priėmimo informacinę sistemą;
  • įgyvendina, tobulina ir atnaujina Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinį KŽS_DR5LT (toliau – KŽS_DR5LT);
  • administruoja Pasėlių laukų duomenų bazę;
  • vykdo KŽS_DR5LT kokybės vertinimą pagal Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro rekomendacijas;
  • organizuoja mokymus ir konsultuoja savivaldybių specialistus bei žemės ūkio veiklos subjektus dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema;
  • analizuoja, apibendrina ir operatyviai teikia interesantams statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius ir jų plotus.

Skyriaus nuostatai