• koordinuoja ir kontroliuoja Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos, Veislinių gyvulių apskaitos, Genetinio vertinimo ir analizės, Gyvūnų produktų apskaitos skyrių veiklą;
  • siekia, kad būtų užtikrintas, laiku atliekamas ir tikslus ūkinių gyvūnų, gyvūnų augintinių, registravimas ir ženklinimas, vedama tiksli veislinių gyvūnų (arklių, pieninių ir mėsinių galvijų, pieninių ir mėsinių avių, ožkų ir kiaulių) apskaita, vykdomas genetinis vertinimas, pieno apskaita, tiesioginių išmokų administravimas, registruojami pašarų subjektai; kuriami ir tobulinami Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento administruojami registrai ir informacinės sistemos.

Departamento nuostatai


Genetinio vertinimo ir analizės skyrius

Veislinių gyvulių apskaitos skyrius

Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius

Gyvūnų produktų apskaitos skyrius