• atlieka galvijų genetinį vertinimą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintus genetinio įvertinimo metodus bei požymius;
  • dalyvauja kuriant naujas metodikas galvijų genetinei vertei nustatyti;
  • teikia veislinių bulių vertinimo duomenis tarptautinei organizacijai Interbull;
  • konsultuoja gyvulininkystės specialistus, gyvulių laikytojus, kontrolės asistentus su genetiniu vertinimu susijusiais klausimais.

Skyriaus nuostatai