• vykdydamas registrų, informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimo, kūrimo ir tobulinimo darbus, siekia optimizuoti veiklos procesus, optimaliai panaudoti turimas technologines priemones konkretiems uždaviniams spręsti;
  • tvarko ir teikia duomenis pagal Įmonės struktūrinių padalinių užsakymus.

Skyriaus nuostatai