• užtikrina Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) veikimą;
  • įgyvendina nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų Europos Komisijai, Eurostatui rengimo ir teikimo;
  • stebi, analizuoja ir prognozuoja vidaus ir užsienio valstybių žemės ūkio ir maisto produktų rinkas ir apie rezultatus informuoja žemės ūkio bei perdirbamosios pramonės subjektus, valstybės valdymo, savivaldos ir kitas institucijas;
  • užtikrina renkamos statistinės informacijos patikimumą ir sklaidos operatyvumą.

Skyriaus nuostatai