• atlieka informacinių sistemų naudotojų poreikių analizę;
  • dalyvauja nustatant reikalavimus naujai kuriamoms arba atnaujinamoms informacinėms sistemoms ir registrams;
  • tarpininkauja tarp informacinių sistemų užsakovų ir programuotojų, testuotojų, diegėjų;
  • rengia dokumentaciją, reikalingą informacinių sistemų ir informacinių sistemų pakeitimų įgyvendinimui.