• administruoja Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;
  • nagrinėja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) prašymus bei prie jų pateiktus dokumentus ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išvadas dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo ar nepripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

Skyriaus nuostatai