2022-04-19 Nr. 1V-43 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-20 Nr. 1V-156 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-223 „Dėl gyvūnų augintinių registro klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-15 Nr. 1V-16 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

2021-02-15 Nr. 1V-15 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

2021-01-06 Nr. 1V-2 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-21 Nr. 1V-163 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-09 Nr. 1V-156 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1V-162 „Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-12 Nr. 1V-128 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-12 Nr. 1V-128 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-29 Nr. 1V-64 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-20 Nr. 1V-53 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-06 Nr. 1V-50 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-03-06 Nr. 1V-36 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-12-10 Nr. 1V-170 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-05 Nr. 1V-146 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61, „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-08-08 Nr. 1V-103 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-22 Nr. 1V-72 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. gegužės  20 d. Nr. 1V-70 Dėl paukščių skerdimo, paukštienos gamybos, kiaušinių gavybos ir prekybos šiais produktais statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2019-02-11 Nr. 1V-19 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-01-31 Nr. 1V-13 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. sausio 23 d. Nr. 1V-9 Dėl gyvulių ir žvėrelių supirkimo ir skerdimo, mėsos gaminių gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2018-09-25 Nr. 1V-152 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-05-24 Nr. 1V-87 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-04-23 Nr. 1V-71 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo“ pakeitimo

2018-01-26 Nr. 1V-194 Dėl bulvių, daržovių, pievagrybių, vaisių ir uogų rinkos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo

2018-11-26 Nr. 1V-195 Dėl žalio karvių pieno supirkimo, pardavimo, pieno gaminių gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2018-08-22 Nr. 1V-133 – Dėl kombinuotųjų, sausųjų pašarų ir premiksų gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo 

2018-05-11 Nr. 1V-83 – Dėl grūdų ir aliejinių augalų sėklų rinkos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo

2018-01-30 Nr.  1V-17- Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-56 „Dėl pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2017-09-07 Nr. 1V-141 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-223 “Dėl Gyvūnų augintinių registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2017-09-01 Nr. 1V-135 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2017-09-01 Nr. 1V-133 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-07-25 Nr. 1V-22 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-03-20 Nr. 1V-55 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-02-06 Nr. 1V-30 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-24 Nr. 1V-23 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-24 Nr. 1V-61 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-12 Nr. 1V-13 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-12-23 Nr. 1V-185 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo

2016-10-28 Nr. 1V-155 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-08-24 Nr. 1V-121 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-07-29 Nr. 1V-109 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-07-27 Nr. 1V-106 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-06-16 Nr. 1V-87 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-05-02 Nr. 1V-62 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gyvūnų ir pieno apskaitos departamento gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareiginių instrukcijų tvirtinimo

2016-04-11 Nr. 1V-45 – Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo

2016-01-19 Nr. 1V-12 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikiamų paslaugų įkainių ir valstybės įmonės žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo tvirtinimo

2016-01-12 Nr. 1V-5 – Dėl galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento įkainių tvirtinimo

2015-12-28 Nr. 1V-223 – Dėl gyvūnų augintinių registro klasifikatorių patvirtinimo

2015-10-16 Nr. 1V-3 – Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybės įmonėje žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre taisyklių patvirtinimo

2015-07-07 Nr. 1V-136 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2015-05-21 Nr. 1V-113 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareiginių instrukcijų tvirtinimo

2015-04-20 Nr. 1V-78 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl Registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015-04-07 Nr. 1V-65 – Dėl parduoto pieno perdirbti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotam ūkio subjektui mėnesinės ataskaitos formos patvirtinimo

2015-04-03 Nr. 1V-61 – Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo

2015-04-02 Nr. 1V-56 – Dėl pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo tvirtinimo

2014-07-08 Nr. 1V-91 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2014-03-04 Nr. 1V-35 – Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenų teikimo organizavimo, patikros, tvarkymo, suvestinių ataskaitų rengimo ir teikimo EK, kitoms ES bei nacionalinėms institucijoms ir informacijos skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo

2013-09-18 Nr. 1V-153 – Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių sąrašo papildymo

2013-02-12 Nr. 1V-18 – Įsakymas dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių sąrašo papildymo

2013-01-24 Nr. 1V-7 – Įsakymas dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių tvirtinimo

2012-03-28 Nr. 1V-30 – Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo