2023 m. lapkričio 15 d. Nr. 3D-741 „Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams – laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 3D-595 „Dėl žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

2023 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-609 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-235 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. kovo 30 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2023 m. kovo 8 d. Nr. 3D-133 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. kovo 2 d. Nr. 3D-122 Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-713 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-546 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2022 m. spalio 13 d. Nr. 3D-609 Dėl duomenų apie druską, maisto papildus (vitaminus) ir mišinėlius kūdikiams teikimo taisyklių patvirtinimo

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-535 „Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo pakeitimo

2022 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-238 „Dėl įvežamų iš Ukrainos gyvūnų augintinių registravimo“

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-797 „Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-787 Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2021 m. spalio 7 d. Nr. 3D-631 „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. balandžio 4 d. 3D-217  Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. kovo 17 d. 3D-175 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2021 m. kovo 17 d. 3D-174 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 “Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2021 m. kovo 15 d. Nr. 3D-512 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. vasario 3 d. Nr. 3D-75 Dėl 2020 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo

2021 m. sausio 22 d. Nr. 3D-48 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. sausio 29 d. Nr. 3D-63 Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

2021 m. sausio 25 d. Nr. 3D-49 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. sausio 6 d. 3D-5 Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 3D-886 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-886 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-274 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. 3D-792 Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo

2020 m. spalio 27 d. Nr. 3D-735 Dėl laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. spalio 9 d. Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID – 19 krizė (39 B straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-634 Dėl pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID – 19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-633 Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-583 Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 20 d. Nr. 3D-491 Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-427 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID – 19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-426 Dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-347 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. kovo 19 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-246 „DĖL DUOMENŲ APIE MĖSOS GAMYBĄ, KIAUŠINIŲ GAVYBĄ IR PREKYBĄ ŠIAIS PRODUKTAIS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-322 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

2020 m.  balandžio 14  d. Nr. 3D-286 “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-280 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

2020 m. vasario 14 d. Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. vasario 6 d. Nr. 3D-76 “Dėl 2019 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2020 m. sausio 8 d. Nr. 3D-9 “Dėl galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo”

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-666 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo”

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-521 „Dėl 2019 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-503 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 “Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 3D-501 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-499 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3D-367 Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. birželio 7 d. Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“

2019 m. vasario 14 d. Nr. 3D-84 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-873 Dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo

2018 m. spalio 30 d. Nr. 3D-776 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-941 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TYRIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. 3D-836 „Dėl 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-811 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. 3D-182 „Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo”

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-673 „Dėl 2018 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-625 “Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2018 m. birželio 8 d. 3D-375 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-75 “Dėl 2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602 “Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo”

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 m. liepos 25 d. 3D-493 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2017 m. kovo 9 d. Nr. 3D-162 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 “Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-463 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 19 d. Nr. 3D-418 dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. Gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo