2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-503 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 “Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3D-367 Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. birželio 7 d. Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“

2019 m. vasario 14 d. Nr. 3D-84 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-873 Dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo

2018 m. spalio 30 d. Nr. 3D-776 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-941 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TYRIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. 3D-836 „Dėl 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“

2018 m. birželio 8 d. 3D-375 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-75 “Dėl 2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602 “Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo”

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 m. liepos 25 d. 3D-493 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2017 m. kovo 9 d. Nr. 3D-162 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 “Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-463 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 22 d. Nr. 3D-435 Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo

2016 m. liepos 19 d. Nr. 3D-418 dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. Gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo