2023 m. lapkričio 15 d. Nr. 3D-741 „Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams – laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 3D-595 „Dėl žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

2023 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-609 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-235 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. kovo 30 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2023 m. kovo 8 d. Nr. 3D-133 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. kovo 2 d. Nr. 3D-122 Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-713 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-546 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2022 m. spalio 13 d. Nr. 3D-609 Dėl duomenų apie druską, maisto papildus (vitaminus) ir mišinėlius kūdikiams teikimo taisyklių patvirtinimo

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-535 „Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo pakeitimo

2022 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-238 „Dėl įvežamų iš Ukrainos gyvūnų augintinių registravimo“

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-797 „Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-787 Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2021 m. spalio 7 d. Nr. 3D-631 „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. balandžio 4 d. 3D-217  Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. kovo 17 d. 3D-175 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2021 m. kovo 17 d. 3D-174 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 “Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2021 m. kovo 15 d. Nr. 3D-512 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. vasario 3 d. Nr. 3D-75 Dėl 2020 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo

2021 m. sausio 22 d. Nr. 3D-48 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. sausio 29 d. Nr. 3D-63 Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

2021 m. sausio 25 d. Nr. 3D-49 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. sausio 6 d. 3D-5 Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 3D-886 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-886 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-274 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. 3D-792 Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo

2020 m. spalio 27 d. Nr. 3D-735 Dėl laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. spalio 9 d. Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID – 19 krizė (39 B straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-634 Dėl pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID – 19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-633 Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-583 Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 20 d. Nr. 3D-491 Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-427 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID – 19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-426 Dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-347 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. kovo 19 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-246 „DĖL DUOMENŲ APIE MĖSOS GAMYBĄ, KIAUŠINIŲ GAVYBĄ IR PREKYBĄ ŠIAIS PRODUKTAIS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-322 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

2020 m.  balandžio 14  d. Nr. 3D-286 “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-280 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

2020 m. vasario 14 d. Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. vasario 6 d. Nr. 3D-76 “Dėl 2019 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2020 m. sausio 8 d. Nr. 3D-9 “Dėl galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo”

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-666 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo”

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-521 „Dėl 2019 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-503 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 “Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 3D-501 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-499 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3D-367 Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. birželio 7 d. Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“

2019 m. vasario 14 d. Nr. 3D-84 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-873 Dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo

2018 m. spalio 30 d. Nr. 3D-776 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-941 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TYRIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. 3D-836 „Dėl 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-811 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. 3D-182 „Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo”

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-673 „Dėl 2018 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-625 “Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2018 m. birželio 8 d. 3D-375 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-75 “Dėl 2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602 “Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo”

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 m. liepos 25 d. 3D-493 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2017 m. kovo 9 d. Nr. 3D-162 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 “Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-463 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 22 d. Nr. 3D-435 Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo

2016 m. liepos 19 d. Nr. 3D-418 dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. Gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo