2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-399, dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. birželio 20 d. Nr. 3D-373 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. birželio 1 d. Nr. 3D-339 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-191 Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-190 Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-186 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. kovo 23 d. Nr. 3D-151 Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. vasario 10 d. Nr. 3D-65 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Liepos 27 d. Įsakymo nr. 3d-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-44 Dėl 2015 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-971 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-775 Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 “Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo” pakeitimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-774 dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 “Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo” pakeitimo

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-959 Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-943 Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897 Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-859 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-856 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 3D-846 Dėl laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-604 Dėl Žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gegužės 22 d. Nr. 3D-412 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Sausio 7 d. įsakymo nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo